Talanti un radošā darbība

11.nodaļa


Jums jāatzīst katra cilvēka unikālās īpašības un viņa radošo spēku izpausme. Jūsu individuālie talanti un radošās īpašības nav gluži Dieva doti. Tos jūs izvēlējāties paši, lai paustu Radītāja pārpilnību īpašā veidā. Izmantojot izvēles brīvību, jūsu gars izvēlējās noteiktus talantus, ko ienest jūsu fiziskajā esībā un ko izmantot, lai pētītu jūsu pasaules dimensijas.

Jūs šos talantus esat izstrādājuši un izkopuši daudzu inkarnāciju laikā. Radošā darbība aptver daudzas jomas un katram cilvēkam parasti ir vairāk nekā viena prasme. It viss, ko jūs esat iemācījies katrā inkarnācijā, bagātina jūs un ir jums pieejams arī nākamajā inkarnācijā, ja vien jūs to vēlaties.

Daudzi no jums ir aizmirsuši, ka jūs piedzimāt ar īpašiem talantiem, lai varētu iepriecināt līdzcilvēkus. Izglītības sistēmas dēļ, kas nosaka to, kas iederas jūsu sabiedrības normās un nevis attīsta jūsu individuālās spējas, jūs pazaudējāt savu sākotnējo dzīves plānu. Dažas no vissvarīgākajām mācību jomām pat nav pieminētas vispārējās izglītības programmās, piemēram, cilvēka attiecības ar Zemi un tās dzīvnieku, augu un minerālu dzīvi, astronomija kā dabas zinātne, planetārās enerģijas, formas iespaids uz dzīvības kvalitāti arhitektūrā. Pat mūzika un gleznošana nav iekļauti kā mācību pamatpriekšmeti. Jūsu izglītības mērķis ir norma, kārtība, kas apspiež personīgo spēju attīstību, to aizvietojot ar sabiedrībai pieņemamām zināšanām. Sabiedrība baidās no indivīda, tādēļ tik daudzi negrib šķirties no pūļa – tā ir bara mentalitāte. Mēs cerējām, ka jūs jau būsiet pārauguši baru un kļuvuši par indivīdiem, izpaužot paši savu radošo aspektu. Taču izrādās, ka pat mākslā un zinātnē tiek noliegtas idejas, kas pārkāpj vispārpieņemtos priekšstatus. Pat tā dēvētās slavenības tiek nogāztas no pjedestāla, lai tās izaicina sabiedrību vai pārkāpj normas.

Veiksme publiskajā jomā nebūt nenozīmē, ka dvēsele iet pa labāko dvēseles evolūcijas ceļu. Zaudējot saskarsmi ar savu vīziju, jūs zaudējat savu dzīves ceļu, un tad jūs var ietekmēt tie, kas vēlas izmantot jūsu talantus un enerģiju savām vajadzībām.

Jaunas idejas ir traucējošas, jo tās liek mainīt iepriekšējo attieksmi un liek atteikties no ierastā komforta, piemēram, zinātnē vai izglītības sistēmā. Nevienam nav viegli atzīt savas kļūdas un zaudēt prestižu.

Mākslinieki, eksperimentējot ar gaismu, krāsām un formu, ir atraduši savu skatījumu, kas ļauj pievienot jaunu dimensiju mākslā. To atraduši arī mūziķi un komponisti, izmantojot jaunu skaņu harmoniju, zinātnieki, kas izdarījuši neparastus atklājumus un dzejnieki, izmantojot neierastu valodas izteiksmes veidu, lai pieskartos dvēselei un to apgaismotu. Radošā darbība ir dažādi ceļi, kā izpaust Radītāja dievišķo dabu.

Lai gūtu piepildījumu, jums jāapzinās savi talanti un jāizpauž tie radoši tagadējā inkarnācijā. Tie jāattīsta, lai jūs varētu gūt baudījumu savā dzīvē, bez tā jums būs grūti atrast savu nišu pasaulē.

Radītājs nevienam neļauj ierasties uz Zemes fiziskajā formā bez būtiskākā ekipējuma. Neviens nepiedzimst bez talanta. Pat tie, kam nav acīmredzamu talantu, apveltīti ar kādām īpašām spējām, piemēram, spēju dāvināt mīlestību citiem – tā patiešām ir dāvana.

Apspiestie un neizpaustie talanti pēdējā dzīvē var izpausties kā ciešanas. Tam par piemēru ir daļa indivīdu, jo viņiem šī ir pēdējā inkarnācija uz Zemes. Viņi savākuši visus negāciju fragmentus no iepriekšējām dzīvēm, lai tagad atstrādātu visas problēmas uzreiz.

Senatnē arī atsevišķas tautas bija apveltītas ar kolektīvo talantu, lai bagātinātu cilvēku dzīves spektru. Tagad šīs kvalitātes ir izšķīdušas nacionālajās īpašībās, kas attīstījās jūsu dažādo valstu robežās.

Radošā izpausme ir tiešā saikne ar Radītāju, ko jūsu reliģijas un politiskie līderi centās apspiest, jo tas ved uz individuālo brīvību.

Ja jūsu talanti netiek izteikti radošā veidā, bloķētā potenciālā enerģija var vērsties pret jūsu fizisko ķermeni un izpausties kā slimība. Ja šo enerģiju nevar izpaust pozitīvi, parasti tā kļūst destruktīva un izpaužas konflikta veidā.

Jums centās iestāstīt, ka dvēselei nepieciešamas ciešanas, lai gan patiesībā ir otrādi – dvēselei nepieciešams prieks. Ciešanas rada tikai bloķētā radošā enerģija, un to var transformēt caur radošām aktivitātēm.

Ir arī tādi, kas izpauž sevi radoši, taču nopietni slimo. Tas var būt tādēļ, ka viņi izmanto savu talantu vienīgi sava vai citu ego apmierināšanai un neļauj radošajiem spēkiem plūst brīvi.

Cilvēka pamatfunkcija ir strādāt, radīt idejas un veidot lietas, - tad jūs esat patiesi līdzradītāji. Visums ir pārpilns ar radošo enerģiju un radošā izteiksme prasa apzinātu saikni ar šo Visuma spēku, kas padara jūs par kosmiskās enerģijas transformētājiem. Ēteriskajā līmenī pastāv ideju valstība, un jums pieejamas visas iespējas, kas vienkārši gaida, lai tās tiktu translētas formā. Radošs mākslinieks uztver informāciju no Visuma un rada kaut ko unikālu, - fragmentu, kas atspoguļo gan personīgo perspektīvu, gan kaut ko no dievišķās būtības.

Talantu izpausme palīdz celt gan makrokosmosa, gan mikrokosmosa līmeņus. Mēs, Erceņģeļi, esam šīs veseluma struktūras integrālā daļa un kalpojam kā saikne starp cilvēku un dievišķo, tādēļ ir svarīgi, lai jūs mūs bieži un apzināti piesauktu un mēs varētu pieskatīt enerģijas ikvienā jūsu projektā tā, lai tās kalpotu planētas labumam.Pievienots: 2009/04/16