Atjaunošana

10.nodaļa


Cilvēki uz Zemes jāizdziedina, atjaunojot Grāciju. Bet Grācija ir dzīve harmonijā ar kosmiskajiem likumiem. Jums jāsaprot, ka dievišķais Avots nav ne vīrišķs, ne sievišķs, bet ietver sevī abas dzimtes. Kad vīrišķie un sievišķie aspekti būs apvienoti visos cilvēka dzīves aspektos, tad vīrietis, sieviete un Radītājs tiks uztverti kā jauna svētā trīsvienība.

Šī alķīmiskā vienotība var notikt tikai katrā indivīdā, līdzsvarojot jūsu personīgās enerģijas. Tikai tad, kad jūsu pašu dzīvē atgriezīsies patiess garīgums, jūs varēsiet sasniegt vajadzīgo līdzsvaru starp diviem „pretēja” dzimuma indivīdiem.

Mēs vēlamies, lai jūs integrētu tās dualitātes, kas jums šķiet pretējas: labo un ļauno, mīlestību un naidu, vīrišķo un sievišķo, garīgo un fizisko. Mīlot dzīvi un attīstot savu jūtīgumu un jūtas, jūs varat iemācīties būt patiesi humāni, dzīvojot mīlestībā un apzinoties savu spēku, atbrīvojoties no nevajadzīgām emocijām un nemainīgām gaidām.

Patiesās jūtas, ko apspiež intelekta racionālie ieradumi, izpaužas negatīvās emocijās, kas bieži vien savā izpausmē ir destruktīvas.

Planētas, okeānu un atmosfēras piesārņojums ir tikai atspulgs tam piesārņojumam, kas valda cilvēka prātā. Vispirms jāmaina prāts. Starp planētas un cilvēces dziedināšanu pastāv cieša savstarpēja saikne. Pārmaiņu laikā gan planēta, gan cilvēka ķermenis šūnu līmenī sajutīs traucējumus.

Lai uz Zemes varētu notikt progress un cilvēka dvēseles evolūcija, jums jāsaprot, kā negatīvie spēki izpaužas katrā no jums. Negācijas parādās politikā un finansēs, reliģijā un morālē, zinātnē un izglītībā, medicīnā un daudzos tehnoloģiskajos sasniegumos. Ikvienā šādā iestādē notiek korupcija, manipulācijas, kontrole un nevērtīgu standartu uzspiešana. It sevišķi tas redzams jūsu finansu iestādēs. Naudas iegūšana ir aplama prioritāte, taču tā nodrošina motivāciju darbībai. Tā kā Radītāja enerģija ir it visur, tā ir arī naudā, taču šajā gadījumā tā nekalpo cilvēces augstāko mērķu vārdā, kam nenovēršami sekos notikumi, lai atjaunotu līdzsvaru. Taču, ja pasaulīgie lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar kosmisko patiesību, tiem ir varens pozitīvs iespaids uz cilvēkiem. Ja katru fizisko darbību vai mentālo lēmumu jūs pieņemtu ar svētuma sajūtu, dzīve atkal kļūtu par veselumu. Piepildot ikvienu sīkāko darbību ar garu, jūs izmainītu dzīves kvalitāti. Tādā veidā jūs savu darbības vietu varētu pārvērst par svētu vietu. Dzīves svētums jāienes ikvienā ikdienas dzīves aspektā. Visa dzīve ir svēta un Radītāja svētīta. Ja cilvēki svētī to, ko paši radījuši, arī Radītājs to svētī, piesaistot augstākas garīgās enerģijas.


Ikvienam cilvēkam ir jāuzņemas atbildība par transformāciju, kaut arī viņa aptumšotais prāts tiesā par to, kas ir pareizi un kas nepareizi, kas ir pieņemams un kas – nē. Viss negatīvais ir jātransformē, lai cik grūti tas arī nebūtu.

Atcerieties, ka ikvienu darbību pret cilvēci izdara jūsu ēnas puse. Ja jūsu sirdī ir ēna, kāds cits to kaut kur uztver un izpauž darbībā. Ēnas rodas noliegšanas rezultātā, tās ir bailes, ka nepietiks mīlestības, ēdiena, naudas.

Daudzi ir izslāpuši pēc mīlestības, ēdiena un pēc pamatvajadzībām. Bez tā visa nav nozīmes runāt par talantiem un radošo darbību. Taču tur, kur pietiek pārtikas, tai bieži vien pietrūkst barojošās mīlestības, jo tā ir ķīmiski apstrādāta. Ķimikālijas ļoti novājina augsni. Šādi audzēta labība uzsūc cilvēku radītos toksīnus. Turklāt, ja tā tiek transportēta tālu no tās audzēšanas vietas, tā zaudē savu veselumu un vitalitāti. Šādi jūs ēdot neuzņemat mīlestību un negodājiet zemi, kas jūs baro. Lai novērstu nopietnus cilvēka veselības traucējumus, jāatjauno veselīga pārtika. Bez tam, šāda zemes noplicināšana un indēšana sagādā grūtības dabas gariem, kuru vibrācijas zaudē harmoniju jūsu darbības dēļ.

Šāda nepārdomāta cilvēku rīcība ietekmē ne tikai nākotnes dzīvi uz Zemes, bet arī visu kosmosu. Evolūcija un veselība, pat izdzīvošana uz citām planētām daudzējādā ziņā ir atkarīga no tā, kas notiek uz Zemes. Tie, kas dzīvo citās dimensijās, nevar atļauties zaudēt jūs vai jūsu planētu cilvēku muļķības dēļ.

Jūsu vēsturē jau ir bijis gadījums, kad evolūcijas procesu aizkavēja tie, kas brīvo gribu izmantoja, lai kontrolētu citus. Tagad brīvā griba ir ierobežota; jums atstāta tikai izvēles iespēja. Jūs varat izvēlēties, vai strādāt ar kosmisko likumu, vai darboties pret to, turpinot ārdīt dabisko līdzsvaru.

Grācijas atjaunošana skar ne tikai to, kas atrodas cilvēka fiziskajā ķermenī. Tā iespaido ikvienu dzīves līmeni, redzamo un neredzamo: dzīvnieku, augu un minerālu, elementāļu un devu un pat mūsu – eņģeļu valstību.

Pasakot paldies par pārpilnību, ko jums nodrošina dabas spēki, jūs šādā veidā sadarbojieties ar dabas spēkiem un spēciniet dabas vidi. Taču, ja zeme tiks pārāk noplicināta, ja notiks nekontrolēta ģenētiska iejaukšanās vai pārliecīga ķimikāliju lietošana, nebūs nekādas pārpilnības, par ko pasacīt paldies. Piemēram, ģenētiskās manipulācijas izārda dvēseles enerģiju jeb pašu būtību, jo Radītājs šajā procesā nepiedalās. Šādā veidā tiek atbrīvoti ārdošie spēki, kas, tāpat kā piesārņojums, nenovēršami novedīs pie slimības un daudzu dzīvību bojāejas.


Uzņemieties atbildību par savu planētu un transformējiet sāpes mīlestībā. Viens no veidiem, kā to izdarīt: izveidojiet jaunas attiecības ar Zemi, atzīstot savu vietējo svētvietu nozīmi. Izveidojiet šajā vietā saikni ar dzīvības Avotu, un jūsu sirdi piepildīs mīlestība, nevis bailes.

Nesenā vēsturē daudzas iezīmētās svētvietas tika sapostītas, akmeņi aizvākti un saskaldīti. Šādu darbību izraisīja centieni atšķirt cilvēkus no Radītāja spēka. Tie balstījās uz bailēm no dabas pasaules. Pagāniskie cilvēki sajuta sevi kā dabas daļu un centās pār to dominēt. Viņiem viss bija svēts. Tomēr arī šie cilvēki vēl nebija noskaņoti uz eņģeļu spēkiem, uz augstāku valstību nekā atradās paši. Pieņemot savu vietu dabā un kosmosā, novērojot planetāros ciklus un laika apstākļus, viņi izveidoja skaistas attiecības ar zemākajām augu un dzīvnieku pasaulēm un saikni ar devu pasauli. Viņiem bija vajadzīgs Kristus vēstījums tā sākotnējā vienkāršībā, nevis misionāru mērķi, kas centās ieskaidrot, ka pagānu tradīcija ir maldīga. Lai palīdzētu pacelt dzīvību uz augstāku līmeni, šiem „pagāniem” vajadzēja turpināt strādāt ar zemākajiem elementiem, vienīgi piesaistot augstākus garīgos spēkus. Diemžēl organizētā reliģija šo pagānismu apspieda. Tas samazināja vides enerģētisko aktivitāti, pieliekot punktu apzinātai sadarbībai ar dabu.

Megalītu celtnieki labi apzinājās, ka dabas spēki koncentrējas noteiktās vietās. Viņi zināja skaņas spēku un kopienas rituālos dziedāja un dejoja. Šāda garīgā izlīdzināšanās ir iespējama vēl šodien, lai gan konfliktu laikos mums nācās slēgt vairākas svētvietas. Šādās vietās dabas gari nav klāt, taču paliek devu sargi, gaidot svētvietu atdzīvināšanas laiku.

Mēs nepārspīlējam, cik svarīgi ir atkal atvērt šīs svētvietas un atjaunot to rituālo nozīmi. To jūs varat izdarīt ar apzinātiem centieniem, kā arī piesaucot mūsu – eņģeļu palīdzību un devu līdzdalību. Šis darbs jāveic vienkārši un ar mīlestību, taču tas uzliek arī zināmu pienākumu, jo Zemei jāiztur daudz negāciju un tumsas. Lai stātos pretī tumsai, vajadzīga gara stingrība. Šo uzdevumu nevar veikt vieglprātīgi; tam nepieciešama attiecīga sagatavošanās, gaiša sirds un mūsu atbalsts. Šādā veidā jūs efektīvi stiprināsiet Radītāja gaismu uz planētas.

Tagad cilvēki visā pasaulē izjūt pastiprinātu interesi par stāvošajiem akmeņiem un svētvietām. Šo uzbangojumu radīja dziļas atmiņas par saikni ar Avotu, kas tagad uznākušas virspusē. Svētvietas kā magnēts pievelk cilvēkus, kas meklē harmoniju. Pulcējoties kopā, priecīgi un ar cieņu aktivizējot šīs svētvietas, kas tagad tiek atvērtas, jūs palīdzat Zemes līdzsvara atjaunošanā visā Saules sistēmā un tādējādi dodat savu ieguldījumu Visuma harmonijā. Šo snaudošo vietu atmodināšanai vajadzīga svētība, lai to neizārda tie, kas nespēj strādāt ar gaismu. Šāda sadarbība atvieglos Saules enerģijas plūsmu pa ceļiem, kurus mēs izveidojām sen atpakaļ. Tas stiprinās arī pārējo svētvietu aktivitāti un atjaunos zemes veselību un auglību.

Cilvēka sirdspuksti ir pirmā skaņa, ko mazulis izdzird, ienākot mātes klēpī no garu pasaules. Tas ir Zemes dzīvības pulss, maiga skaņa, kas atbalsojas zemes ritmā. Tā savieno cilvēkus ar Zemes garu un atmodina jūsu sirdis dvēseles klātbūtnei.

Senatnē, lai piesauktu Zemes garu, tika izmantoti dažādi mūzikas instrumenti. Tagad šīs mūzikas skaņas, it īpaši cilvēka balss, var tikt savienotas ar Grāciju un prieku, lai jūsu pašu garīgo enerģiju harmonizētu ar eņģeļu un devu enerģijām. Šādas vienkāršas ceremonijas atsvaidzinās un atjaunos jūsu dzīves un reaktivēs svētvietas.

Atcerieties piesaukt arī mūs. Apzinieties vietas sargus, lūdziet pēc Erceņģeļu un eņģeļu pulka klātbūtnes, kur vien tas nepieciešams. Mēs vienmēr atbalstīsim jūsu centienus atjaunot harmoniju uz jūsu planētas.Pievienots: 2009/04/09