Augšupeja

  • Nedomājiet, ka saspringums ir noguruma cēlonis. Vienīgi grūtsirdība nomāc spēkus, bet sajūsma rada brīnišķīgu atjaunotni. Tāpēc nebaidīsimies no spriedzes, tikai nejēgas to uzskatīs par noguruma nesošu nelaimi. Lai viņi nomierinās kapsētā. Bet cilvēks, kas gatavs augšupejai, pieaugušo spriedzi uztvers kā vārtus, kas paver ceļu uz svētkiem. Šis pats cilvēks iekvēlosies sašutumā, ja viņa klātbūtnē zaimos Augstāko.
  • Cik bieži ļoti īsas, zibenīga doma ir reālāka par ilgstošām pārdomām. Taču šādu patiesību cilvēkiem grūti saprast. Viņi uzskata, ka piespiedu iedziļināšanās var būt daudz spēcīgāka par īsu domu. Viņi aizmirst, ka šādās zibenīgās domās var izpausties augstākā iedarbība.
  • Katrs cilvēks var veicināt pasaules notikumus ar sirds smaidu.
  • Cilvēkiem ir jātiecas pēc iekšēja miera, bet viņiem arī jāpiedalās dzīvē.

Pievienots: 2009/03/21