Skolotājs

  • Skolotājs var dot ļoti daudz lielisku zināšanu, bet galu galā Viņš pateiks: „tagad tālāk ej viens pats un parādi savu bezbailību.” Īpašs apziņas saspringums ir vajadzīgs ceļa beigu posmā. Visa zinības izgaist un ceļinieks paliek uz augšupejas klintīm viens pats. Vienīgi sirds liesma silda, kad savāktās drēbes saplosa viesulis. Dzirdamas balsis, taču tās neizklausās pēc mīļotā Aicinājuma. Vajag jau laikus sagatavoties Gaismai un uzņemt to bez bailēm.
  • Cilvēki aizmirst, ka bez tiešas tuvības ir arī izturēšanās, kas saistītas ar citām jūtām. Var pat nebūt tuvi, bet just īpašu cieņu un augstu vērtēt spējas vai draudzību.


Pievienots: 2009/03/19