Doma

  • Viss ir kustībā un nekas neatkārtojas.
  • Jūsu apziņa nekad neatgriezīsies pie agrākā priekšstata.
  • Ikvienam ir jāzina, kas viņam jāsasniedz, tad arī Vadītāja padomu viņš sadzirdēs. Vadītājs tuvojas tam, kam ir dzirdīgas ausis.
  • Mums ir viegli strādāt tur, kur ir degsme, tādēļ tā brīdinām no bailēm, nomāktības un izmisuma.
  • Doma ir organisma labākā attīrītāja.

Pievienots: 2009/03/18