ZĪMES

  • Nevajag aizmirst, ka notiek daudz kas tāds, ko cilvēks savu ceļu iedams, nevar saskatīt. Nevajag brīnīties arī tad, kas Skolotājs izliek ceļa zīmes lielos attālumos. Skolotājs norāda uz dažādām zīmēm, kuras no zemes dzīves viedokļa dažkārt var likties nesvarīgas, taču īstenībā var būt ļoti nozīmīgi simboli.
  • Dabas izpaustās zīmes ir ļoti daudzveidīgas. Cilvēki bieži cenšas saskatīt tikai drūmās zīmes un pamazām ieslīgst māņticībā.
  • Ritmam jāizpaužas visā dzīvē, visos darbos, visā jaunradē.

Pievienots: 2009/03/10