GUDRĪBAS BŪTĪBA

  • Ja cilvēks ir noliegsmes pārņemts, atstājiet viņu mierā. Ar varu smadzenes ielikt nevar. Lai darbojas laiks. Varbūt tas pārveidos ar noliegsmi inficēto smadzeņu daļu.
  • Bez ritma un harmonijas mēs nespēsim ieiet Augstākajās Pasaulēs. Visums pastāv kustībā, kuru nosaka ritms.
  • Kāds mūs sauc, kāds mūs ieskauj ar savu dvesmu, kāds piepilda ar prieku vai skumjām, kāds sūta mums risinājumu. Ar pateicību pieņemsim šo neredzamo palīdzību.
  • Nevajag cilvēkiem uzspiest to, ko viņi nespēj saprast un uzņemt sevī. Viņiem ir jāpasaka Patiesība, bet nedrīkst ar varu piespiest izzināt Patiesību. Varmācība izraisīs pretestību. Turklāt var būt tādi pretdabiski traucējumi, ka tālākvirzības vietā iespējama kāpšanās atpakaļ.
  • Gudrības būtība ir – izprast visas daudzveidības, kas ir noderīgas harmonijai.


Pievienots: 2009/03/06