BRĪVĀ GRIBA

  • Tīru gribu cilvēks var attīstīt jebkuros apstākļos. Psihiskā enerģija var nosargāt visos gadījumos. Brīvā griba ir dota gan sīkam, gan diženam cilvēkam. Ikviens cilvēks ir saņēmis augstāko velti, tātad viņš pats var vai nu pieņemt, vai uzticēto dārgumu izšķērdēt.
  • Cik reizēm negaidīta izveidojas dzīves mozaīka! Cilvēki bieži vien runā un raksta ar vienu nolūku, bet Augstākie Spēki viņu vada uz pilnīgi citu mērķi. Cilvēks domā, ka viņš ir sasniedzis panākumus paša izraudzītajā virzienā, bet īstenībā ir guvis daudz lielākus sasniegumus pavisam citā jomā. Viņš raksta noteiktai personai, bet sekas nāk no gluži citas puses.
  • Kāpēc jūs bargi atstumjat domas, kas pie jums klauvē? Viesis no tālas zemes allaž ir gaidīts, bet gudra doma, kas nākusi no tālas pasaules, tiek dzīta projām. Jūs meklējat jaunumus tirgū, bet Gaismas sūtņi paliek viņpus sliekšņa.


Pievienots: 2009/03/04