VIENKĀRŠĪBA

  • Jāatceras, cik daudzreiz var izvairīties no briesmām, ja ar visu sirdi traucas uz priekšu, cik daudzi aizslēgti vārti patiesībā izrādījās tikai viegli aizvari. Nākamības realitāti var atzīt tad, ja uz to virza nelokāma apņēmība.
  • Mīlestība un uzticība rada prasmi ieklausīties Skolotāja vārdos.
  • Kāds īpaši spraigi var domāt degoša kamīna priekšā. Cits atzina, ka viņu ietekmē ūdens vārīšanās. Trešais sacīja, ka paši veiksmīgākie risinājumi viņam iešaujas prātā negaisa laikā. Ir daudz liecību par to, kā visparastākais saspringums pastiprina domāšanu. Domas spēks, dabisku apstākļu kāpināts, kalpo vislielākajos attālumos.
  • Sarežģītais allaž ir jāpārveido vienkāršajā. Tikai vienkāršībā izpaužas labestība – to apliecina Lielā Ceļinieka Darbība.


Pievienots: 2009/03/02