Doma

  • Daudz tiek runāts par daiļumu, bet maz ir to, kas izprot harmonijas nozīmi. Daiļums ir augšupceļošs jēdziens. Katrs devums daiļumam jau ir ziedojums Kosmosa līdzsvaram. Ikviens, kura darbībā izpaužas muzikalitāte, uzupurējas nevis savā, nevis citu, nevis cilvēces, bet gan Kosmosa labā.

  • Pat Klusuma Balsi saprot nepareizi. Tā tomēr fiksējas, pareizāk sakot, atbalsojas apziņā. Katra uztverta doma jau atbalsojas vibrāciju veidā. Dažkārt arī domas saņēmējs sāk to atkārtot. Šim procesam ir noteikts nosaukums – domas apzīmogošana.

  • Mēs sūtām domu par labo, par darbu un darbošanos. Labais nav iespējams bez darbošanās. Nebūs labā tur, kur nav darba. Nebūs labā, ja nav pretdarbības ļaunumam. Nebūs labā, ja neuzņemsimies atbildību saskatīt ļaunumu. Saskatīsim trūdēšanu un nekavēsimies ienest Gaismu. Skaists ir teiciens, ka tad, kad ienes Gaismu, tumsa izklīst.Pievienots: 2009/02/27