CITĀTI

  • Ikviens lūgums pēc palīdzības nes sevī pagājības izstarojumus un nākamības aromātu. Šīs saskaņas ir jāapvieno apziņā un jāizprot disharmonijas jēga. Nedrīkst palīdzēt draudošam ļaunumam, bet jāpalīdz cilvēkam, kas cieš. Bieži vien pretrunas nav savienojamas un tikai pagātnes pazīšana palīdz rast līdzsvaru. Un tomēr neviens Mums sūtīts lūgums netiks noraidīts. Lūguma brīdī cilvēks taču jau parāda, ka viņš atzīst, un tāda realitāte jau dzīvo izplatījumā.
  • Visas smaga darba jomas ir atradumu pilnas. Pārbaudes akmeņi ir izmētāti visās krustcelēs.
  • Ceļinieka parādīšanās zemes dzīves ceļos satuvina pat ļoti dažādus cilvēkus. Termiņu gaidīšana, tikšanās prieks, šķiršanās sāpes – šīs cilvēciskās jūtas neizzūd. Kas kopā priecājušies vai bēdājušies, tie neaizmirst to ilgos mūžos.
  • Muzikalitāte izpaužas mūzikā, dziedāšanā, dzejā, glezniecībā, tēlniecībā, celtniecībā, fonētikā un visbeidzot visās ar skanēšanu saistītajās parādībās.

Pievienots: 2009/02/26