Spēka Avotu meklējot

Pirmais Dzīvās Ētikas pieraksts parādījās 1920.gada 24.martā, un to paveica krievu sieviete Helēna Rēriha. Dzīvā Ētika apliecina, ka eksistē planētas Zeme Neredzamā Valdība. Valdības vadītājs ir šī Lielā Dvēsele, un var secināt, ka šī mācība ir Neredzamās Valdības mācība. Tai ir noteikta vieta zemes virsū, un tā ir pieejama tiem, kurus tā uzaicina atnākt. Tas notika ļoti reti, jo uzaicinātajam cilvēkam ir jāatbilst tam augstajam līmenim, kādā strādā šī valdība, kurā darbojas arī mūsu cilvēces pārstāvji, kas izcili pabeiguši Zemes evolūciju. Latvijā XX gadsimta trīsdesmitajos gados Dzīvā Ētika ir izdota krievu valodā. To izdeva Latvijas Rēriha biedrība. No 1995.līdz 1999.gadam tā ir izdota latviešu valodā. To tulkojusi Meta Veidenberga, kas šo darbiņu uzsāka 70 gadu vecumā un pabeidza 95 gadu vecumā. Viņa mirusi 2005. gadā 100 gadu vecumā... Tas liecina tikai to, ka nekad nav par vēlu ko labu paveikt cilvēces labā.

Ar Dzīvās Ētikas Mācību grāmatām pirmo reizi iepazinos, kad tika izdots tās 1. sējuma tulkojums latviešu valodā 1995. gadā. Toreiz tas man bija kas pilnīgi jauns uz interesants. Ar nepacietību gaidīju turpmāko sējumu izdošanu, diemžēl tālāk vairs nespēju izlasīt – nekā nesapratu... Pagāja turpat 10 gadi, kad, meklējot Spēka Avotus sarežģītā dzīves situācijā, atkal paņēmu rokā tieši šīs grāmatas... līdz dažu vasaras mēnešu laikā izlasīju visas 6 latviski tulkotās grāmatas un arī izrakstīju to, kas man tajā brīdī šķita svarīgs un noderīgs tieši man. Un droši vien tieši tad arī apzināti izvēlējos savu Ceļu, kas mani vedis tur, kur esmu pašlaik...

Lai mums izdodas!

Maija R.


Pievienots: 2009/02/26