Mīlestība

  • Pat visnepilnīgākā mīlestība satur sevī labā daļiņu. Tādejādi pēc visiem neskaitāmajiem prāta atzinumiem cilvēks nonāk pie visdabiskākajām jūtām, ar kurām dzīvo visas Dabas valstības.
  • Mīlestība ir viskvēlākās jūtas. Glabājiet sevī kvēlu mīlestību uz Pārzemes Pasauli.


Pievienots: 2009/09/12