Saskatīt galveno

  • Cilvēki parasti nevar saprast, kāpēc viņi nespēj izmantot enerģiju, kas, varētu likties, palīdz ikvienam. Viņi neattīsta domāšanu un nespēj padarīt stiprāku savu magnētu, līdz ar to zaudē palīdzību no augšas.
  • Nav viegli zemes dzīves laikā neatkarīgi no šķēršļiem saskatīt galveno, uz ko jātiecas. Šķēršļi palīdz sajust galveno glābējplūsmu. Tikai garīgais spriegums ļauj saprast, cik ļoti visur un vienmēr var sajust Augstāko Spēku.
  • Cilvēki spēj piekrist tam, ka viņi mainās sakarā ar vecumu vai veselības stāvokli, bet nepieļauj domu, ka mainās ik stundu.


Pievienots: 2009/08/26