Pērles izkaisīt ir viegli

  • Bez mīlestības nav iespējams nodoties arī Smalkās Pasaules izzināšanai. Nav iespējams vienīgi ar lasīšanu panākt tuvošanos, vajadzīgs gribas saspringums, bet tāda griba var izpausties tikai kā mīlestības sekas.
  • Cilvēkam nevajadzētu nodoties kaislībām, bet viņš nedrīkst būt bezkaislīgs – visās lietās ir jāievēro Zelta Līdzsvars, par ko runāts jau sirmā senatnē.
  • Katrai kosmiska rakstura parādībai ir ilgi un pacietīgi jāgatavojas. Mēs allaž ieteicam koncentrēties un rast spēku glabāt slepenībā visaugstākos atradumus. Pērles izkaisīt ir viegli, bet to salasīšana nogurdina. Kas pārāk daudz pļāpā, tas salauž slepenās glabātavas atslēgu. Patstāvīgs līdzsvars ir gudrā rota. Viņš šādus graudus salasīs ikdienas darbā. Šāds darbs raisīs apziņā prieku un palīdzēs pārdzīvot pārestības un netaisnību. Varoņdarbs tiek apliecināts pirmām kārtām priekpilnā gatavībā.

Pievienots: 2009/08/19