Doma

  • Katra skaista doma ir jāsargā. Lai tā attīstās izplatījumā. Katru dienu jāsajūt Pārzemes Pasaules pieskārieni savā dzīvē.
  • Nevajag domāt, ka pareiza novērtējuma trūkums ir nelaime. Kādēļ gan iedziļināties abstraktā vērtēšanā, ja cilvēkam ir ļauts darīt labu? Ikviena labestīga rīcība ir lietderīga. Jo vairāk labestības, jo vairāk vērtīgu uzkrājumu. Nevajag ielaist prātu tajā jomā, kur jāvalda sirdij. Prāts var savtīgi attaisnot tur, kur sirds sajutīs nepatiesību.
  • Var pieļaut un saprast dažādu ceļinieku gājumus. Viņi mēģina iet pa vienu taku, tikai vārdi ir atšķirīgi.
  • Bieži vien doma tiek sūtīta pareizi, bet uztvērējs to atgrūž. Var būt arī otrādi – uztvērējs ir jūtīgs, bet sūtījums juceklīgs. Cilvēki bieži it kā kaut ko dzird, bet neprot noskaņot vibrācijas, un iznāk vienīgi sajukums.


Pievienots: 2009/07/28