Priekšnojauta

  • Priekšnojauta ir pakāpiens uz jūdziņu, taču fiziskās pārmērības nedrīkst aizēnot smalko jūdziņu. Atcerieties, ka ikvienam ir jāizjūt neatlaidīga vēlme padarīt smalkāku savu jūdziņu. Vēlieties un tiecieties!
  • Necentīsimies izsvērt tieši kura parādība ir svarīgāka – dažreiz šķietami sīkas atskārsmes ir nozīmīgākas par satriecošām. Protiet parādību apjaust. Kura izpausme dziļāk ieskanēsies sirdī? Patiesība mīt sirdī, zinības mīt sirdī, atskārsme mīt sirdī.
  • Cik brīnišķīgi aug sadarbība, ja ir vienoti centieni. Enerģiju sastapšanās rada auglīgu dzirksteli. Šīs dzirksteles ir kā panākumu gūšanas ceļazīmes; jebkura darba pamatā ir šīs ugunis. Vēlreiz apliecinām darba nozīmi.
  • Izzināšanas darbs ir jāciena, jo katra atziņa veicina apziņas paplašināšanos. Ir maldīgi domāt, ka tikai garīgs, filozofisks darbs pastiprinās apziņas augsmi. Iegaumējiet, ka ikviens izzināšanas darbs ir kustība un šajā kustībā apziņa paplašinās.
  • Iemāci man dzirdēt Klusuma balsi.

Pievienots: 2009/07/10