Saskaņotas pamatvibrācijas

  • Domu sūtījumu vislabāk uztver persona, ar kuru saskaņotas pamatvibrācijas.
  • Domu jaunrade ir nesagraujama. Tā ir atkarīga no daudziem apstākļiem un tomēr īstenosies. Ja uzdevums netika izpildīts šodien, tas nebūt nenozīmē, ka to nerealizēs rīt un pat vēl labāk.
  • Nav iespējams iet pa taku tikai vienā virzienā, jāprot arī atgriezties mājup.
  • Kas neieliks kumosu mutē, tas nepaēdīs.
  • Klusēšana ir saspringuma pazīme. Jau sen ir teikts, ka klusums ir skaļāks par pērkonu un viesuli.
  • Cilvēki visu skata caur savas patības prizmu; viņiem gribas kaut ko uzzināt, varbūt pašu ikdienišķāko, taču viņi neievēro sarunu biedra apsvērumus.


Pievienots: 2009/07/02