Pārbaudes akmens.

Var būt vieglprātīgi un neuzmanīgi draugi, bet tas mēdz būt tad, kad pietrūkst uzticības. Ja mēs kaut ko augstu vērtējam, tad to arī sargājam.

Lai katrs no mums pirms iemigšanas nosūta daiļu domu – sveicienu dabas Spēkiem.

Cilvēki par termiņu uzskata brīdi, kad notikums kļuvis viņiem acīm redzams. Bet tas nav notikuma sākums, kad pat tuvredzīgais saskata notiekošo. Varam būt droši, ka notikums sācies jau agrāk. Ir gudri izprast tieši notikuma rašanos, tikai tad var vērot tā attīstību un atrisinājumu.

Tā arī katrā dzīvē doma ir pārbaudes akmens. Ir teikts, ka cilvēks sevi iepazīst, sekodams savas domas plūsmai; tā ir nepārtraukta un reti mēdz būt harmoniska. Nav viegli izsekot savai domai.

Mūs glābj mūsu domas. Tās ir mūsu buras un mūsu enkurs.


Pievienots: 2009/06/25