Uzticēšanās klintis

  • Ne velti ir teikts, ka ikviens sapnis kādreiz kļūs par īstenību. Bet ir vajadzīgs liels tādas uzdrīkstēšanās krājums.
  • Klausīties ko skaistu un uzlūkot skaisto nozīmē tapt labākam.
  • Ir jāprot lidot domās.
  • Dzīvē ir daudz robežu, kuras jāpāriet. Šo robežu ir tik daudz, ka uz visiem laikiem jāiemācās tās pāriet ar cieņu. Taču mēs redzam, ka pat tie, kuri ir lasījuši grāmatas, neliek tās pie sirds. Spriediet paši – vai var uzskatīt, ka esi uzzinājis, un ļauni aprunāt līdzcilvēkus?
  • Cik brīnišķīgi ir uzticēšanās jūtu izstarojumi! No uzticēšanās klintīm veidojas uzticības kalns, kas būs Visuma rota. Uzticības jēdzienā ietverti labākie dzīves pamati – gan mīlestība, gan daile, gan paļāvība, gan drosme, gan gudrība. Uzticība ir daudzu saprātīgu esību sekas.Pievienots: 2009/06/22