Jāmācās saskatīt daudzos domāšanas slāņus

Cilvēkam ir jāiemācās saskatīt daudzos domāšanas slāņus. Viņš nedrīkst vieglprātīgi spriest pēc ārējā domāšanas slāņa, kas ir pakļauts nikniem viesuļiem. Lai cilvēks sevi vispusīgi pārbauda. Cilvēkam dažkārt liekas, ka viņš par kaut ko vairs nedomā, bet būtībā viņš ir tieši iegrimis šajā domā. Mācībai par domu ir jāizskaidro dažādi tās veidi.

Nekaitējiet ne domās, ne darbos, viegli ir sasist vērtīgu trauku. Biežāk sev atgādiniet par patiesu harmoniju.

Cilvēki svaidās starp aklu ticību un aklu noliegumu. Šā apjukuma cēlonis ir aklas bailes no Nezināmā. Bērni dažkārt baidās kaut ko ieraudzīt un ar rokām aizsedz acis, lai tikai neredzētu īstenību. Tāpat arī pieaugušie domā, ka tālāk par kādu novilktu robežu zināt nedrīkst. Bet vai tad zinību var aizliegt?

Jāsaprot, ka domu pavēli var pastiprināt, koncentrējot gribu, taču pašu saprātīgāko pavēli var vājināt, pārtraucot enerģijas plūsmu.

Palūkojieties uz straumes viļņiem – to raksts ir sarežģīts, bet tie tiecas uz priekšu. Nekas tos nespēj apturēt. Tāpat, lai traucas arī cilvēku dvēsele.

Pieķeršanās paša radītajam ļoti apgrūtina dzīvi.

Cilvēki mēdz katru padomu iztulkot pēc sava prāta. Visvienkāršāko padomu var sagrozīt pēc tā saņēmēja saprašanas.Pievienots: 2009/06/20