Dari darāmo ar prieku

  • Grūti noteikt robežu starp lieliem un maziem veikumiem. Darot tā sauktos sīkos darbus, var iesēt vislieliskākos graudus. Cilvēki šādu tālākvirzību dēvē par pārbaudījumiem, bet vai nebūtu labāk to nosaukt par pilnīgošanos? Kādēļ gausties par pārbaudījumiem, ja var gavilēt par pilnīgošanos un panākumiem.
  • Dažs brīnās, vai tad grūtās dienās var runāt par prieku? Bet prieks ir spārni, kas ļauj pārlidot pāri bezdibenim. Kad cilvēks nonācis līdz nepārejamai aizai, viņš nevar griezties atpakaļ, viņam jāpārlido tai pāri, lai bīstamā robežšķirtne paliktu aiz muguras.

Pievienots: 2009/06/15