Domāšana ir jāizkopj

  • Jāatceras, ka dzīvē sajūtu pārraidīšana ir tikpat bieži sastopama, kā domu pārraide, tikai cilvēki tam nepievērš uzmanību. Sajūtu pārraidīšana var būt apzināta un tīša, bet var būt arī neapzināta. Daudzas sāpju sajūtas un garastāvokļi ir šādu raidījumu rezultāts.
  • Mūsu Iekšējās Dzīves galvenais pamats ir domāšanas vingrināšana. Maldās tie, kuri domā, ka zināmu līmeni sasniegušu domāšanu vairs nevar tālāk attīstīt. Domāšana ir jāizkopj no paša sākuma un pēc tam pastāvīgi jāattīsta. Visam pamatā ir darbs, arī domāšanas ievirzē.


Pievienots: 2009/06/03