Intuīcija

Pret intuīciju jāizturas uzmanīgi. Maz ir tādu cilvēku, kuriem šī īpašība ir jau attīstīta. Turklāt tā var būt tikai daļēji vērsta uz dažām jomām. Ja kāds spēj nojaust kaut ko attiecībā uz saviem tuviniekiem vai paredzēt fiziskas parādības, vai zināt kaut ko par sevi, tas vēl nenozīmē, ka šis cilvēks spēj vibrēt arī uz citiem notikumiem. Tāpēc no cilvēkiem jāņem tas, ko viņš attiecīgā brīdī spēj dot.

Pievienots: 2009/05/29