Veiksme

  • Nepareizi būtu domāt, ka uz Zemes ir lemtas ciešanas, - lemta ir pilnīgošanās, bet dažādas sāpes var izraisīt disharmoniski apstākļi. Gluži kā šaurā alā atrazdamies, cilvēki laužas uz tālu gaismu sevi saskrambā un savaino pret asajām klintīm. Kādi slideni kāpumi stāv priekšā, un nav kur pieķerties, ja nav pieņemts Hierarhijas jēdziens. Mūs atbalsta, kad draud briesmas. Nereti tās rodas Zemes dzīves veiksmes mirkļos.
  • Savdabīgs ir veiksmes un neveiksmes kritērijs. Pārāk tuvi ir Zemes dzīves apvāršņi un traucē saskatīt sekas.


Pievienots: 2009/05/26