Miers

  • Ja cilvēks sev pastāvīgi atgādinās, ka jāsaglabā miers, viņš zināmā mērā to arī panāks.
  • Miers nenozīmē neko nedarīt un nedomāt, miers ir jāsaprot kā domu harmonija.
  • Varam ievērot, cik niecīgas pēc dažiem gadiem šķiet kādreizējās raizes, - tā iepazīstam pārbaudes akmeni. Turklāt, izrādīsies, ka daudzi krāšņi notikumi zaudējuši savu nozīmi, bet sīkie pavērsieni kļuvuši nozīmīgi. Tie saglabājas atmiņā, jo apziņai ir savi dziļi kritēriji.
  • Var koncentrēt domas uz nobriedušo jautājumu, bet vēl labāk ir ļaut domai doties uz Pārzemes Pasauli – tā atgriezīsies pārpasaulīgā Spēka varenības stiprināta.


Pievienots: 2009/05/23