Patiesības grauds

  • Liela kļūda ir – ar varu uzspiest cilvēkiem to, ko viņi attiecīgajā laikā nespēj saprast. Smalkāko vibrāciju jūra ir neizsmeļama, un viens cilvēks to nav spējīgs aptvert. Ir jāzina, ka intuīcija prasa arī tuvāko cilvēku stāvokļa izpratni. Iekšējā balss attīstās tikai tad, ja ir abpusēji uzmanīga attieksme.
  • Katrs patiesības grauds ir jāpieņem labvēlīgi. Nav svarīgi, no kurienes patiesība nāk.
  • Labvēlīgums ir raksturīgs tam, kas gūst panākumus.
  • Jo sarežģītāki apstākļi, jo vairāk vajadzīgs miers.
  • Neprasīsim sarežģītus nosaukumus un pārdomas – evolūcija ir harmoniska un vienkārša savā lietderīguma daiļumā. Tāpēc papūlēsimies Vispārības Labā, zinot, ka katrs patiess laba vēlējums jau ir reāla artava, turklāt mēs iemācīsimies būt labvēlīgi.


Pievienots: 2009/05/19