Mūsu apziņa ir gudrības templis

  • Dažkārt cilvēki sajūt strauju karstuma un aukstuma miju. Viņš var sajust kaut kādu aromātu maiņu, var sajust pārejošas sāpes. Viņš var sajust domāšanas aizturi vai izpausmi. Var pamanīt jutīguma svārstības. Daudzas prieka vai skumju izpausmes.
  • Mums pastāvīgi jājūt savā tuvumā Dievišķā Spēka vadi. Reizēm šis spēks mūs sakaļ, bet nereti dod arī spārnus. Pasaules diženums ietin mūs brīnišķos šķidrautos.
  • Īpašs skaistums ir tajā apstāklī, ka mūsu apziņa ir gudrības templis.


Pievienots: 2009/05/15