Upe

  • Neceriet, ka jūsu domas visur būs gaidīts viesis. Daudz bēdu jums atnesīs jūsu vislabākā doma. Kā ubags tā deldēs sliekšņus un aizvainota atgriezīsies pie jums, ievainos jūsu sirdi. Neskumstiet, jo tas ir neizbēgami.
  • Un lieli ir tā cilvēka svētki, kurš ir pieradis domāt. Arī Augstākiem Spēkiem ir viegli atbildēt tur, kur strādā doma. Nevajag uzskatīt, ka atbilde atnāks parastajā formā. Dažkārt tā pienāks pašā domas attīstības procesā, un grāmata pati atvērsies, un stīga ieskanēsies. Jo daudzveidīgākas ir zīmes, jo plašāks ir domāšanas lauks.
  • Labais jāmāca nemanāmi to iepludinot visos mācību priekšmetos.
  • Var iebilst: nav viegli konstatēt sabangotas upes dziļumu. Bet tāpēc jau tiek doti Norādījumi, kas skar esības visdažādākās puses, nevis nejaušu izteicienu krājums, bet gan visas dzīves mozaīka. Lai ceļinieks pats izvēlas, pa kuriem akmeņiem viņš pāries pāri upei.

Pievienots: 2009/05/12