Katra darbība veicama, vēlot labu.

  • Lai ikviens atrod derīgu domu kā sev, tā cilvēcei, jo tad viņa Es līdzināsies cilvēces sirdij.
  • Mēs taču atceramies, cik dažādi uztvērām mācību priekšmetus skolā. Tas bija atkarīgs ne tikai no paša spējām, bet galvenokārt no skolotājam piemītošā pārliecināšanas spēka.
  • Skolotājam jābūt nesavtīgam. Skolotājs atdod skolniekiem zināšanas, kuras pats uzkrājis, bet neuzdod tās par savējām. Viņam ir jāpieņem dāsni dotā velte – zināšanas un ar tādu pašu dāsnumu tās jānodod nākamai paaudzei.
  • Katra darbība veicama, vēlot labu. Pat parastajam mājas darbam būs labas sekas, ja to darīsim ar labām domām. Daudzreiz labu rīcību ir sagandējušas dusmas un slikti nodomi.


Pievienots: 2009/05/07