Notikums

  • Ikviens notikums ir garas cēloņu un seku ķēdes posms. Parasti ar notikumu saprot kaut ko svarīgu no zemes dzīves viedokļa, taču katra ikdienas izpausme ir pakļauta tam pašam likumam. Kas var izlemt, kur risināsies lieli notikumi?
  • Katram cilvēkam ir savs neatkārtojams ceļš.
  • Īsta uzticēšanās rodas tikai no mīlestības.


Pievienots: 2009/05/05