Augstākā saskarsme

  • Augstākie Spēki liek pievērst uzmanību jaunai grāmatai, iedveš lietderīgus pavērsienus sarunās, sūta domu par jauniem atklājumiem, nemanāmi brīdina par kaitīgiem maldiem. Ir prieks palīdzēt nemanāmi. Tiek augstu vērtēts tas, ka cīnītājs drosmīgi atvaira tumsas triecienus.
  • Neviens no Zemes iemītniekiem nevar iedomāties, cik grūti ir ierasties pie viņiem ar materiālu palīdzību. Parasti pirmā nāk garīgā palīdzība, taču šo padomus reti pieņem. Tos uztver kā nejaušas sakritības.
  • Ikviens cilvēks sevī glabā brīnišķīgo augstākās saskarsmes mirkli. Šī sajūta pastiprinās, ja ir tādi draugi, kuriem var uzticēt savas cildenās jūtas. Apvienotie centieni palīdz apvienoties apkārtējai atmosfērai. Jāatrod līdzsvars starp zemes dzīves darbiem un apskaidrības uzplaiksnījumiem.
  • Starp norādījumu par saspringtu darbu un apskaidrības mirkļiem nav pretrunas. Katrs, kam nav sveši apskaidrības mirkļi, saprot, ka tie ir ārpus laika un sasniedzami nevis ar prāta darbību, bet gan ar jūtām, kas uzplaukst, ja darbu veic ar lielu cieņu. Atcerēsimies, ka darbs ir lūgšana.


Pievienots: 2009/05/04