Patiesība

  • Patiesa uzticība labajam dzimst nevis prātā, bet gan sirdī. Turklāt šī sirds dziņa jāsaprot nevis kā abstrakcija, bet gan kā realitāte. Kā lai iesakņo apziņā, ka uzticība labajam ir dzīves pamats? Mums jāapzinās, ka labais vajadzīgs ne tikai pasaulei, bet arī mums pašiem.
  • Mēs nereti nosodot mēģinām piespiest kādu rīkoties tā, kā mums gribas. Mēs aizmirstam, ka katram putnam ir sava dziesma. Tādu dziedoni var nosist, bet nevar piespiest dziedāt svešu dziesmu.
  • Jebkura patiesība ir vispārcilvēciska, bet katram periodam ir savs uzdevums un katrai tautai savs pienākums.


Pievienots: 2009/05/03