Apziņas dzīles

  • Neviens noliedzējs nepiekritīs, ka viņš palīdz tam, kuru pats noliedz. Kā lai viņam iestāsta, ka viņš ir uguns pilns un ka viņa aukstums var pārvērsties milzīgā karstumā? Nolieguma vietā parasti nāk apstiprinājums – tā tas notiek ar esības jautājumiem. Bet to ledus, kuri „Apskaidrībā” ir nosaukti par remdenajiem, tik drīz nekūst.
  • Cilvēks domā pastāvīgi – gan miegā, gan nomodā, taču uz vienu domu smadzenes reaģē, bet otra noris apziņas dzīlēs. Parasti cilvēks par šīm dzīlēm nezina. Viņš neapzinās, ka varbūt visvērtīgākie uzkrājumi veidojas ārpus smadzenēm


Pievienots: 2009/05/03