Laba zīme

  • Šodien man šķita, ka es nekā nezinu, - tā ir laba zīme, jo rīt droši vien uzzināšu kaut ko lielisku.
  • Visnoderīgākais padoms zaudē nozīmi, ja to iekšēji noraida, - tad paliek tikai ārējā čaula.
  • Kurš pratīs saskatīt visikdienišķāko parādību cēloņus, tas var palūkoties augstāk. Ikdienas notikumu cēlonības saskatīšana padarīs smalkāku domāšanu. Ir noderīgi redzēt, kā no viena izsauciena vai skatiena sabrūk veseli notikumi, bet klātesošie to pat nepamana un vēlāk pirmcēloni aizmirst.


Pievienots: 2009/05/02