DZĪVĀ ĒTIKA

Augšupejas spirāle
Pievienots: 2009/09/27
Lai ikviens apzinās, ka Pārzemes ceļš nevar būt neapmierinātības ceļš. Ērkšķu krūmi pārvēršas par rozēm, kad ceļinieks iemīl brīnišķīgās tāles. Lai kvēls prieks pavada cilvēku, kurš ir atradis ceļu uz panākumiem.Prieks ir novēlēts laimīgam meklētājam, bet cilvēkam ir līksmi jāiemīl meklējumi.Augšupejas spirāle neatvairāmi iet pāri agrākiem apliecinājumiem. Protams, doma ir pārveidojusies un arī [...]
Lasīt vairāk
Jāiemācās atjaunoties
Pievienots: 2009/09/22
Kāds Meistars, pabeidzis savu darbu, aizvēris acis un ilgi klusējis. Kad viņam vaicājuši, vai viņš atpūšas pēc paveiktā vai apdomā jaunu darbu, viņš atbildējis: - Ne viens, ne otrs, es šādi klusēdams nedomāju neko. Taču nesauciet to par apātiju, labāk sakiet – pāri domai stāvošs. Man jāatrod jauns skatījums, lai šādā atjaunotnē ieraudzītu to, ko esmu radījis.-Arī jums jāiemācās atjaunoties, lai [...]
Lasīt vairāk
Sapņojiet par Daiļo
Pievienots: 2009/09/16
Eksplozija var atsegt vērtīgas dzīles, bet sīki strīdi nav nekas cits, kā dūmu aizsegs. Nevar virzīties augšup, ja katra diena ir indes pilna. Tādēļ lai cilvēki nesūrojas par satricinājumu eksplozijām, bet gan padomā, kā atbrīvoties no sīkajām odzītēm.Dzīvojiet, sapņojiet par Daiļo, un gūsiet gan prieku, gan mīlestību.Nedomājiet, ka ir viegli salabot sabojātu audumu, - dažreiz tāda lāpīšana pra [...]
Lasīt vairāk
Mīlestība
Pievienots: 2009/09/12
Pat visnepilnīgākā mīlestība satur sevī labā daļiņu. Tādejādi pēc visiem neskaitāmajiem prāta atzinumiem cilvēks nonāk pie visdabiskākajām jūtām, ar kurām dzīvo visas Dabas valstības.Mīlestība ir viskvēlākās jūtas. Glabājiet sevī kvēlu mīlestību uz Pārzemes Pasauli.
Lasīt vairāk
Apziņas stiprināšana
Pievienots: 2009/09/11
Jāatceras, ka cilvēki parasti satraucas par niekiem, par kuriem pat domāt nav vērts. Arī apziņu cilvēks visbiežāk pieblīvē ar sīkumiem. Bet bargu pārbaudījumu brīžos viņi ir tik nospiesti, ka nervi pamirst un cilvēks nespēj atrast saprātīgu izeju. Jāpadomā par savas apziņas stiprināšanu!
Lasīt vairāk
Pacietība
Pievienots: 2009/09/06
Protiet rast pacietību uzklausīt citu ļaužu sāpes. Rodiet labvēlību, lai spārnotu citu ļaužu prieku. Jūs nezināt šo ciešanu avotu. Jūs nezināt prieka izcelsmes iemeslu, bet protiet savu tuvāko sasildīt un spārnot. Darbam jābūt ritmiskam, un tādēļ tas jāveic katru dienu. Nevajag gaidīt kādu īpašu iedvesmu uz darbu. Darba lūgsna var atskanēt jebkurā brīdī un tajā cilvēks sasniedz jaunu pilnīgošan [...]
Lasīt vairāk
Saskatīt galveno
Pievienots: 2009/08/26
Cilvēki parasti nevar saprast, kāpēc viņi nespēj izmantot enerģiju, kas, varētu likties, palīdz ikvienam. Viņi neattīsta domāšanu un nespēj padarīt stiprāku savu magnētu, līdz ar to zaudē palīdzību no augšas.Nav viegli zemes dzīves laikā neatkarīgi no šķēršļiem saskatīt galveno, uz ko jātiecas. Šķēršļi palīdz sajust galveno glābējplūsmu. Tikai garīgais spriegums ļauj saprast, cik ļoti visur un [...]
Lasīt vairāk
Priekpilns noskaņojums
Pievienots: 2009/08/24
Cik nozīmīgs ir svinīgs, priekpilns noskaņojums! Cilvēku pievelk vibrāciju magnēts, tātad der paaugstināt savas vibrācijas. Visvieglākais ceļš ir – būt svinīga prieka pilnam. Taču nevajag domāt, ka šādu noskaņojumu var viegli panākt. Tā nav vētraina jautrība. Daudzi cilvēki neatšķir prieku no zemes dzīves jautrības, taču starpība ir liela. Lai iepazītu svinīguma pilnu prieku, ir jāgatavojas.
Lasīt vairāk
Pērles izkaisīt ir viegli
Pievienots: 2009/08/19
Bez mīlestības nav iespējams nodoties arī Smalkās Pasaules izzināšanai. Nav iespējams vienīgi ar lasīšanu panākt tuvošanos, vajadzīgs gribas saspringums, bet tāda griba var izpausties tikai kā mīlestības sekas.Cilvēkam nevajadzētu nodoties kaislībām, bet viņš nedrīkst būt bezkaislīgs – visās lietās ir jāievēro Zelta Līdzsvars, par ko runāts jau sirmā senatnē.Katrai kosmiska rakstura parādībai i [...]
Lasīt vairāk
Prieka un mīlestības apskaidrība.
Pievienots: 2009/08/13
Kāds varens spēks ir psihiskā enerģija! Īpaši spēcīga ir mīlestība, bet gandrīz tikpat stiprs ir naids.Daudz kas ir pieejams cilvēkam, kurš ir izpratis labo. Viņš spēj sajust Augstāko Pasauļu vibrācijas, viņš spēj saklausīt sfēru mūziku, viņš kāpj augšup pa dailes un harmonijas pakāpieniem.Nevajag domāt, ka kaut kur parādīsies brīnumains spēks, - tie var parādīties ikvienā cilvēkā, tikai tie uz [...]
Lasīt vairāk
Mīlestība
Pievienots: 2009/07/30
Vispirms ir jāvēršas ar vārdiem, pēc tam tie pārvēršas centienos, kam vārdi nav vajadzīgi, un, visbeidzot, saplūst ritmā, kas pastāvīgi skan sirdī – gan nomodā, gan miegā. Un viena pamatīpašība pastiprina vibrāciju – nosauksim to par Mīlestību. Tajā ir gan augstākā uzticība, gan kvēla uzticēšanās, gan nerimtīgs, varens spēks. Tāda augšupvirzības pakāpe ir dižena, taču pabeigtības nav nevienā li [...]
Lasīt vairāk
Par pārtikšanu no gaisa
Pievienots: 2009/07/29
Vajadzīga ne vien pacietība, bet arī liela labvēlība. Šī īpašība palīdz visās lietās un arī dziedināšanā ar domām.Jo saspringtāks brīdis, jo nozīmīgāks veikums.Domātāji saprata, cik daudz šķēršļu ir cilvēka ceļā. Sadūries ar kādu no tiem, viņš čukstēja: „Apej šo akmeni!”Ja varat pašu cildenāko izteikt īsi, tad dariet to.Arī māksla sniedz augstākā prieka izpausmes mirkļus, un tāds uzturs smalkaj [...]
Lasīt vairāk
Doma
Pievienots: 2009/07/28
Katra skaista doma ir jāsargā. Lai tā attīstās izplatījumā. Katru dienu jāsajūt Pārzemes Pasaules pieskārieni savā dzīvē.Nevajag domāt, ka pareiza novērtējuma trūkums ir nelaime. Kādēļ gan iedziļināties abstraktā vērtēšanā, ja cilvēkam ir ļauts darīt labu? Ikviena labestīga rīcība ir lietderīga. Jo vairāk labestības, jo vairāk vērtīgu uzkrājumu. Nevajag ielaist prātu tajā jomā, kur jāvalda sird [...]
Lasīt vairāk
Jūtziņa
Pievienots: 2009/07/27
Stiprs ir ticības spēks, bet vēl stiprāka jūtziņa. Ticība ietver pienākumu, bet jūtziņa ir neapstrīdams apliecinājums.Jāatceras, ka mūžība nevar būt ne īsa, ne gara, tai vajadzīgi citi apzīmējumi. Tikai jūtziņas vadīts, cilvēks var bez vārdiem izteikt mūžības jēdzienu. Cilvēkam ir jāiet pa bezgalīgo ceļu, nedomājot par savu zemes mūža īslaicīgumu.Ne tikai no ārienes nāk izpratne par Pārpasaulīg [...]
Lasīt vairāk
Priekšnojauta
Pievienots: 2009/07/10
Priekšnojauta ir pakāpiens uz jūdziņu, taču fiziskās pārmērības nedrīkst aizēnot smalko jūdziņu. Atcerieties, ka ikvienam ir jāizjūt neatlaidīga vēlme padarīt smalkāku savu jūdziņu. Vēlieties un tiecieties!Necentīsimies izsvērt tieši kura parādība ir svarīgāka – dažreiz šķietami sīkas atskārsmes ir nozīmīgākas par satriecošām. Protiet parādību apjaust. Kura izpausme dziļāk ieskanēsies sirdī? Pa [...]
Lasīt vairāk
Saskaņotas pamatvibrācijas
Pievienots: 2009/07/02
Domu sūtījumu vislabāk uztver persona, ar kuru saskaņotas pamatvibrācijas.Domu jaunrade ir nesagraujama. Tā ir atkarīga no daudziem apstākļiem un tomēr īstenosies. Ja uzdevums netika izpildīts šodien, tas nebūt nenozīmē, ka to nerealizēs rīt un pat vēl labāk.Nav iespējams iet pa taku tikai vienā virzienā, jāprot arī atgriezties mājup.Kas neieliks kumosu mutē, tas nepaēdīs.Klusēšana ir saspringu [...]
Lasīt vairāk
Uzmundrinājums
Pievienots: 2009/06/30
Pareizi ir saglabāt mieru pirms došanās gulēt, taču cilvēki bieži tieši šo brīdi izmanto ķildām un nesaskaņām. Viņi nesaprot, cik ļoti kaitē tā savai veselībai.Cilvēkam ir jāprot vadīt savas domas. Pat likstu nospiests, viņš var dot sev atpūtas mirkli un ļauties brīnišķīgam sapnim. Tas pats attiecas uz sarunām maltītes laikā. Cik kaitīgi ir uzņemt barību nepatīkamas sarunas laikā!Negaidiet kaut [...]
Lasīt vairāk
Pārbaudes akmens.
Pievienots: 2009/06/25
Var būt vieglprātīgi un neuzmanīgi draugi, bet tas mēdz būt tad, kad pietrūkst uzticības. Ja mēs kaut ko augstu vērtējam, tad to arī sargājam. Lai katrs no mums pirms iemigšanas nosūta daiļu domu – sveicienu dabas Spēkiem. Cilvēki par termiņu uzskata brīdi, kad notikums kļuvis viņiem acīm redzams. Bet tas nav notikuma sākums, kad pat tuvredzīgais saskata notiekošo. Varam būt droši, ka notikums [...]
Lasīt vairāk
Uzticēšanās klintis
Pievienots: 2009/06/22
Ne velti ir teikts, ka ikviens sapnis kādreiz kļūs par īstenību. Bet ir vajadzīgs liels tādas uzdrīkstēšanās krājums.Klausīties ko skaistu un uzlūkot skaisto nozīmē tapt labākam.Ir jāprot lidot domās.Dzīvē ir daudz robežu, kuras jāpāriet. Šo robežu ir tik daudz, ka uz visiem laikiem jāiemācās tās pāriet ar cieņu. Taču mēs redzam, ka pat tie, kuri ir lasījuši grāmatas, neliek tās pie sirds. Spri [...]
Lasīt vairāk
Jāmācās saskatīt daudzos domāšanas slāņus
Pievienots: 2009/06/20
Cilvēkam ir jāiemācās saskatīt daudzos domāšanas slāņus. Viņš nedrīkst vieglprātīgi spriest pēc ārējā domāšanas slāņa, kas ir pakļauts nikniem viesuļiem. Lai cilvēks sevi vispusīgi pārbauda. Cilvēkam dažkārt liekas, ka viņš par kaut ko vairs nedomā, bet būtībā viņš ir tieši iegrimis šajā domā. Mācībai par domu ir jāizskaidro dažādi tās veidi. Nekaitējiet ne domās, ne darbos, viegli ir sasist vē [...]
Lasīt vairāk
Dari darāmo ar prieku
Pievienots: 2009/06/15
Grūti noteikt robežu starp lieliem un maziem veikumiem. Darot tā sauktos sīkos darbus, var iesēt vislieliskākos graudus. Cilvēki šādu tālākvirzību dēvē par pārbaudījumiem, bet vai nebūtu labāk to nosaukt par pilnīgošanos? Kādēļ gausties par pārbaudījumiem, ja var gavilēt par pilnīgošanos un panākumiem.Dažs brīnās, vai tad grūtās dienās var runāt par prieku? Bet prieks ir spārni, kas ļauj pārlid [...]
Lasīt vairāk
Sirds uguns
Pievienots: 2009/06/12
Neredzamā Pasaule būtībā ir ļoti redzama, ja vien acs nav piesārņota. Augstākās Pasaules Gaismas samanīšanai nav vajadzīgas medijisma parādības, bet var tikai pacelties līdz Augstākajam; tāpēc visas zemākās maģijas viltības nav nekas salīdzinājumā ar pirmo sirds gaismu. Nav daudz to, kuri zina sirds ugunis, bet šīm lāpām taču ir jādod gaisma visiem. Tāpēc tik smaga ir gara zaimošana un atteikša [...]
Lasīt vairāk
Iemācieties uzklausīt.
Pievienots: 2009/06/09
Neļaujieties izmisumam, tā jūs vienīgi noraidāt Palīdzību.Lai attīstītu iztēli, nepieciešami ilgstoši eksperimenti visdažādākajos apstākļos. Iztēles pareiza attīstīšana paglābs no bailēm.Pareiza ir doma, ka katram cilvēka vārdam ir sava aura un tas nokļūst tālu izplatījumā.Iemācieties uzklausīt un tad vieglāk piekļūsiet sarunu biedram.Nepalaidiet garām mirkli, kad daba sniedz savas atklāsmes.
Lasīt vairāk
Domāšana ir jāizkopj
Pievienots: 2009/06/03
Jāatceras, ka dzīvē sajūtu pārraidīšana ir tikpat bieži sastopama, kā domu pārraide, tikai cilvēki tam nepievērš uzmanību. Sajūtu pārraidīšana var būt apzināta un tīša, bet var būt arī neapzināta. Daudzas sāpju sajūtas un garastāvokļi ir šādu raidījumu rezultāts.Mūsu Iekšējās Dzīves galvenais pamats ir domāšanas vingrināšana. Maldās tie, kuri domā, ka zināmu līmeni sasniegušu domāšanu vairs nev [...]
Lasīt vairāk
Intuīcija
Pievienots: 2009/05/29
Pret intuīciju jāizturas uzmanīgi. Maz ir tādu cilvēku, kuriem šī īpašība ir jau attīstīta. Turklāt tā var būt tikai daļēji vērsta uz dažām jomām. Ja kāds spēj nojaust kaut ko attiecībā uz saviem tuviniekiem vai paredzēt fiziskas parādības, vai zināt kaut ko par sevi, tas vēl nenozīmē, ka šis cilvēks spēj vibrēt arī uz citiem notikumiem. Tāpēc no cilvēkiem jāņem tas, ko viņš attiecīgā brīdī spē [...]
Lasīt vairāk
Veiksme
Pievienots: 2009/05/26
Nepareizi būtu domāt, ka uz Zemes ir lemtas ciešanas, - lemta ir pilnīgošanās, bet dažādas sāpes var izraisīt disharmoniski apstākļi. Gluži kā šaurā alā atrazdamies, cilvēki laužas uz tālu gaismu sevi saskrambā un savaino pret asajām klintīm. Kādi slideni kāpumi stāv priekšā, un nav kur pieķerties, ja nav pieņemts Hierarhijas jēdziens. Mūs atbalsta, kad draud briesmas. Nereti tās rodas Zemes dz [...]
Lasīt vairāk
Miers
Pievienots: 2009/05/23
Ja cilvēks sev pastāvīgi atgādinās, ka jāsaglabā miers, viņš zināmā mērā to arī panāks.Miers nenozīmē neko nedarīt un nedomāt, miers ir jāsaprot kā domu harmonija.Varam ievērot, cik niecīgas pēc dažiem gadiem šķiet kādreizējās raizes, - tā iepazīstam pārbaudes akmeni. Turklāt, izrādīsies, ka daudzi krāšņi notikumi zaudējuši savu nozīmi, bet sīkie pavērsieni kļuvuši nozīmīgi. Tie saglabājas atmi [...]
Lasīt vairāk
Patiesības grauds
Pievienots: 2009/05/19
Liela kļūda ir – ar varu uzspiest cilvēkiem to, ko viņi attiecīgajā laikā nespēj saprast. Smalkāko vibrāciju jūra ir neizsmeļama, un viens cilvēks to nav spējīgs aptvert. Ir jāzina, ka intuīcija prasa arī tuvāko cilvēku stāvokļa izpratni. Iekšējā balss attīstās tikai tad, ja ir abpusēji uzmanīga attieksme.Katrs patiesības grauds ir jāpieņem labvēlīgi. Nav svarīgi, no kurienes patiesība nāk.Labv [...]
Lasīt vairāk
Mūsu apziņa ir gudrības templis
Pievienots: 2009/05/15
Dažkārt cilvēki sajūt strauju karstuma un aukstuma miju. Viņš var sajust kaut kādu aromātu maiņu, var sajust pārejošas sāpes. Viņš var sajust domāšanas aizturi vai izpausmi. Var pamanīt jutīguma svārstības. Daudzas prieka vai skumju izpausmes.Mums pastāvīgi jājūt savā tuvumā Dievišķā Spēka vadi. Reizēm šis spēks mūs sakaļ, bet nereti dod arī spārnus. Pasaules diženums ietin mūs brīnišķos šķidra [...]
Lasīt vairāk
Upe
Pievienots: 2009/05/12
Neceriet, ka jūsu domas visur būs gaidīts viesis. Daudz bēdu jums atnesīs jūsu vislabākā doma. Kā ubags tā deldēs sliekšņus un aizvainota atgriezīsies pie jums, ievainos jūsu sirdi. Neskumstiet, jo tas ir neizbēgami.Un lieli ir tā cilvēka svētki, kurš ir pieradis domāt. Arī Augstākiem Spēkiem ir viegli atbildēt tur, kur strādā doma. Nevajag uzskatīt, ka atbilde atnāks parastajā formā. Dažkārt t [...]
Lasīt vairāk
Katra darbība veicama, vēlot labu.
Pievienots: 2009/05/07
Lai ikviens atrod derīgu domu kā sev, tā cilvēcei, jo tad viņa Es līdzināsies cilvēces sirdij.Mēs taču atceramies, cik dažādi uztvērām mācību priekšmetus skolā. Tas bija atkarīgs ne tikai no paša spējām, bet galvenokārt no skolotājam piemītošā pārliecināšanas spēka.Skolotājam jābūt nesavtīgam. Skolotājs atdod skolniekiem zināšanas, kuras pats uzkrājis, bet neuzdod tās par savējām. Viņam ir jāpi [...]
Lasīt vairāk
Atmiņa
Pievienots: 2009/05/06
Sapnī mums ir lemts katru nakti staigāt bērnišķīgus ceļus.Kad cilvēks iemācīsies pastāvīgi atcerēties savu galamērķi, viņš iegūs arī labāko atmiņas veidu – sintētisko atmiņu. Šāda koncentrēšanās attīrīs arī nervu centrus.Atcerēsimies, ka tumsa spēj aizsegt pat ļoti gaišas ugunis, bet saule noriet tikai tādēļ, lai uzlēktu. Tā ikkatra kosmiskā parādība dod apjēgu par cilvēka darbu. Nevajag domāt [...]
Lasīt vairāk
Notikums
Pievienots: 2009/05/05
Ikviens notikums ir garas cēloņu un seku ķēdes posms. Parasti ar notikumu saprot kaut ko svarīgu no zemes dzīves viedokļa, taču katra ikdienas izpausme ir pakļauta tam pašam likumam. Kas var izlemt, kur risināsies lieli notikumi?Katram cilvēkam ir savs neatkārtojams ceļš.Īsta uzticēšanās rodas tikai no mīlestības.
Lasīt vairāk
Augstākā saskarsme
Pievienots: 2009/05/04
Augstākie Spēki liek pievērst uzmanību jaunai grāmatai, iedveš lietderīgus pavērsienus sarunās, sūta domu par jauniem atklājumiem, nemanāmi brīdina par kaitīgiem maldiem. Ir prieks palīdzēt nemanāmi. Tiek augstu vērtēts tas, ka cīnītājs drosmīgi atvaira tumsas triecienus.Neviens no Zemes iemītniekiem nevar iedomāties, cik grūti ir ierasties pie viņiem ar materiālu palīdzību. Parasti pirmā nāk g [...]
Lasīt vairāk
Patiesība
Pievienots: 2009/05/03
Patiesa uzticība labajam dzimst nevis prātā, bet gan sirdī. Turklāt šī sirds dziņa jāsaprot nevis kā abstrakcija, bet gan kā realitāte. Kā lai iesakņo apziņā, ka uzticība labajam ir dzīves pamats? Mums jāapzinās, ka labais vajadzīgs ne tikai pasaulei, bet arī mums pašiem.Mēs nereti nosodot mēģinām piespiest kādu rīkoties tā, kā mums gribas. Mēs aizmirstam, ka katram putnam ir sava dziesma. Tādu [...]
Lasīt vairāk
Apziņas dzīles
Pievienots: 2009/05/03
Neviens noliedzējs nepiekritīs, ka viņš palīdz tam, kuru pats noliedz. Kā lai viņam iestāsta, ka viņš ir uguns pilns un ka viņa aukstums var pārvērsties milzīgā karstumā? Nolieguma vietā parasti nāk apstiprinājums – tā tas notiek ar esības jautājumiem. Bet to ledus, kuri „Apskaidrībā” ir nosaukti par remdenajiem, tik drīz nekūst.Cilvēks domā pastāvīgi – gan miegā, gan nomodā, taču uz vienu domu [...]
Lasīt vairāk
Laba zīme
Pievienots: 2009/05/02
Šodien man šķita, ka es nekā nezinu, - tā ir laba zīme, jo rīt droši vien uzzināšu kaut ko lielisku.Visnoderīgākais padoms zaudē nozīmi, ja to iekšēji noraida, - tad paliek tikai ārējā čaula.Kurš pratīs saskatīt visikdienišķāko parādību cēloņus, tas var palūkoties augstāk. Ikdienas notikumu cēlonības saskatīšana padarīs smalkāku domāšanu. Ir noderīgi redzēt, kā no viena izsauciena vai skatiena [...]
Lasīt vairāk
Nopelnītā iespēja
Pievienots: 2009/04/19
Cilvēki dēvē psihiskās spējas par augstāko velti, taču šie iedīgļi ir paša cilvēka nopelnīti visdažādāko satricinājumu laikā. Cilvēks parasti neapzinās šīs sēkliņas, kas ir jau gatavas uzziedēt, krītot pirmajiem stariem. Bet neviens nenorāda darbarūķim uz viņa paša nopelnītajām iespējām. Pilnais kauss plūst pāri malām no mazākā grūdiena, tāpat arī psihiskās izpausmes izraisa nejauši apstākļi.La [...]
Lasīt vairāk
Sajūta, ko pazīst sirds
Pievienots: 2009/04/09
Ja Skolotājs pamanīja, ka skolnieks no kaut kā baidās, Viņš nekavējoties atkal nolika skolnieku aci pret aci ar to, kas viņu biedēja.Cilvēks var vienlaicīgi domāt trīs slāņos. Viņam var būt šīszemes domāšana, zem tās vīties smalkā doma un kaut kur dziļumā iemirdzēties ugunīgā dzirksts.Nav vajadzīgs vārdos izteikt sajūtu, ko pazīst tikai sirds.Ņem dalību visā esošajā. Tas pastāv Tevis dēļ, bet T [...]
Lasīt vairāk
Prieks
Pievienots: 2009/03/27
Pilnīgi vienalga, vai palīdzības lūgšana ir vētraina vai absolūti mierīga, vajadzīgs ir apzināts aicinājums.Cik būtisks ir esības prieks.! Tas ir ne vien labākais dziedniecības līdzeklis, bet lieliski veicina sakarus ar Visumu. Kas gan rada šo možuma pilno sajūtu, ko dēvējam par esības prieku? Kāpēc tādu prieku nedod bagātība vai pašapmierinātība? Tas var rasties pat vissmagāko grūtību un vajāš [...]
Lasīt vairāk
Ceļš
Pievienots: 2009/03/25
Cilvēka mierinājums ir tas, ka viņš var apzināties virzību uz priekšu. Vēl līksmāk ap sirdi ir tad, ja šī tālākvirzība ir nozīmīga Vispārības Labumam. Nebaidīsimies, jo tikai drosme un centieni būs tie spārni, kas aiznesīs līdz mērķim.Jo augstāks ir lemtais ceļš, jo spilgtāk uzliesmo izziņas ugunis.Cik dažādos veidos tiek sūtīta psihiskā enerģija! Bez psihiskajām izplūdēm var būt arī fiziskās s [...]
Lasīt vairāk
Iekšējais miers
Pievienots: 2009/03/22
Domātājs sacīja: „Jūra trako un bangojas, jo stihijām sveši Augstākie Likumi, bet cilvēka gars jau ir izglītots un pat vētrā spēj būt mierīgs. Iekšējais miers ir Dievišķā atdarināšana.”Mums jāņem vērā tāds sarežģīts stāvoklis, kad cilvēkam liekas, ka viņš ir gatavs pieņemt palīdzību, bet īstenībā ar visu savu būtību tai pretojas. Nedomājiet, ka šāda veida pretrunīgums ir reta parādība, gluži ot [...]
Lasīt vairāk
Augšupeja
Pievienots: 2009/03/21
Nedomājiet, ka saspringums ir noguruma cēlonis. Vienīgi grūtsirdība nomāc spēkus, bet sajūsma rada brīnišķīgu atjaunotni. Tāpēc nebaidīsimies no spriedzes, tikai nejēgas to uzskatīs par noguruma nesošu nelaimi. Lai viņi nomierinās kapsētā. Bet cilvēks, kas gatavs augšupejai, pieaugušo spriedzi uztvers kā vārtus, kas paver ceļu uz svētkiem. Šis pats cilvēks iekvēlosies sašutumā, ja viņa klātbūtn [...]
Lasīt vairāk
Skolotājs
Pievienots: 2009/03/19
Skolotājs var dot ļoti daudz lielisku zināšanu, bet galu galā Viņš pateiks: „tagad tālāk ej viens pats un parādi savu bezbailību.” Īpašs apziņas saspringums ir vajadzīgs ceļa beigu posmā. Visa zinības izgaist un ceļinieks paliek uz augšupejas klintīm viens pats. Vienīgi sirds liesma silda, kad savāktās drēbes saplosa viesulis. Dzirdamas balsis, taču tās neizklausās pēc mīļotā Aicinājuma. Vajag [...]
Lasīt vairāk
Doma
Pievienots: 2009/03/18
Viss ir kustībā un nekas neatkārtojas.Jūsu apziņa nekad neatgriezīsies pie agrākā priekšstata.Ikvienam ir jāzina, kas viņam jāsasniedz, tad arī Vadītāja padomu viņš sadzirdēs. Vadītājs tuvojas tam, kam ir dzirdīgas ausis.Mums ir viegli strādāt tur, kur ir degsme, tādēļ tā brīdinām no bailēm, nomāktības un izmisuma.Doma ir organisma labākā attīrītāja.
Lasīt vairāk
Viss ir kustībā
Pievienots: 2009/03/16
Labāk ir zināt un sakopot visus spēkus līdzsvara saglabāšanai. Tā pārdzīvosim un pārlaidīsim visus satricinājumus.Viss ir kustībā un nekas neatkārtojas.Jūsu apziņa nekad neatgriezīsies pie agrākā priekšstata.Ikvienam ir jāzina, kas viņam jāsasniedz, tad arī Vadītāja padomu viņš sadzirdēs. Vadītājs tuvojas tam, kam ir dzirdīgas ausis.
Lasīt vairāk
ZĪMES
Pievienots: 2009/03/10
Nevajag aizmirst, ka notiek daudz kas tāds, ko cilvēks savu ceļu iedams, nevar saskatīt. Nevajag brīnīties arī tad, kas Skolotājs izliek ceļa zīmes lielos attālumos. Skolotājs norāda uz dažādām zīmēm, kuras no zemes dzīves viedokļa dažkārt var likties nesvarīgas, taču īstenībā var būt ļoti nozīmīgi simboli.Dabas izpaustās zīmes ir ļoti daudzveidīgas. Cilvēki bieži cenšas saskatīt tikai drūmās z [...]
Lasīt vairāk
GUDRĪBAS BŪTĪBA
Pievienots: 2009/03/06
Ja cilvēks ir noliegsmes pārņemts, atstājiet viņu mierā. Ar varu smadzenes ielikt nevar. Lai darbojas laiks. Varbūt tas pārveidos ar noliegsmi inficēto smadzeņu daļu.Bez ritma un harmonijas mēs nespēsim ieiet Augstākajās Pasaulēs. Visums pastāv kustībā, kuru nosaka ritms.Kāds mūs sauc, kāds mūs ieskauj ar savu dvesmu, kāds piepilda ar prieku vai skumjām, kāds sūta mums risinājumu. Ar pateicību [...]
Lasīt vairāk
BRĪVĀ GRIBA
Pievienots: 2009/03/04
Tīru gribu cilvēks var attīstīt jebkuros apstākļos. Psihiskā enerģija var nosargāt visos gadījumos. Brīvā griba ir dota gan sīkam, gan diženam cilvēkam. Ikviens cilvēks ir saņēmis augstāko velti, tātad viņš pats var vai nu pieņemt, vai uzticēto dārgumu izšķērdēt.Cik reizēm negaidīta izveidojas dzīves mozaīka! Cilvēki bieži vien runā un raksta ar vienu nolūku, bet Augstākie Spēki viņu vada uz pi [...]
Lasīt vairāk
VIENKĀRŠĪBA
Pievienots: 2009/03/02
Jāatceras, cik daudzreiz var izvairīties no briesmām, ja ar visu sirdi traucas uz priekšu, cik daudzi aizslēgti vārti patiesībā izrādījās tikai viegli aizvari. Nākamības realitāti var atzīt tad, ja uz to virza nelokāma apņēmība.Mīlestība un uzticība rada prasmi ieklausīties Skolotāja vārdos.Kāds īpaši spraigi var domāt degoša kamīna priekšā. Cits atzina, ka viņu ietekmē ūdens vārīšanās. Trešais [...]
Lasīt vairāk
DZĪVO NĀKAMĪBĀ
Pievienots: 2009/03/01
Mēs nekad neskumstam par pagātni. Vērtīga ir tiekšanās uz nākotni. Kad doma dzīvo nākamībā, pievelkas īpaša enerģija. Visspožākā pagātne nevar līdzināties nākotnes iespējām. Ir apstiprināts, cik dziedinoša ir doma par nākamību un cik daudz indes slēpjas skumjās pēc pagājušā.Katra jauna diena nes jaunas zināšanas. Lai kādā stāvoklī ir cilvēks, atnākusī diena jau ir jaunu uzkrājumu pilna. Nakts a [...]
Lasīt vairāk
Esības pilnība
Pievienots: 2009/02/28
Nepalaidīsim garām mirkļus, kad arī zemes dzīvē var sajust esības pilnību. Šo sajūtu var nosaukt par aizrautību vai apgarotību, bet tāda stāvokļa apjēga pārveido visu dzīvi. Atrodiet sirdī ikvienu mazāko zīmi un atcerieties, ka tālos kalnos jūsu labā pūlas un par jums rūpējas Draugi.Pie Mums nekad nav pieļauta varmācīga uzspiešana un sarežģīti izklāsti. Cilvēku apziņai gluži kā bitei jāvāc visa [...]
Lasīt vairāk
Doma
Pievienots: 2009/02/27
Daudz tiek runāts par daiļumu, bet maz ir to, kas izprot harmonijas nozīmi. Daiļums ir augšupceļošs jēdziens. Katrs devums daiļumam jau ir ziedojums Kosmosa līdzsvaram. Ikviens, kura darbībā izpaužas muzikalitāte, uzupurējas nevis savā, nevis citu, nevis cilvēces, bet gan Kosmosa labā.Pat Klusuma Balsi saprot nepareizi. Tā tomēr fiksējas, pareizāk sakot, atbalsojas apziņā. Katra uztverta doma j [...]
Lasīt vairāk
CITĀTI
Pievienots: 2009/02/26
Ikviens lūgums pēc palīdzības nes sevī pagājības izstarojumus un nākamības aromātu. Šīs saskaņas ir jāapvieno apziņā un jāizprot disharmonijas jēga. Nedrīkst palīdzēt draudošam ļaunumam, bet jāpalīdz cilvēkam, kas cieš. Bieži vien pretrunas nav savienojamas un tikai pagātnes pazīšana palīdz rast līdzsvaru. Un tomēr neviens Mums sūtīts lūgums netiks noraidīts. Lūguma brīdī cilvēks taču jau parād [...]
Lasīt vairāk
Spēka Avotu meklējot
Pievienots: 2009/02/26
Pirmais Dzīvās Ētikas pieraksts parādījās 1920.gada 24.martā, un to paveica krievu sieviete Helēna Rēriha. Dzīvā Ētika apliecina, ka eksistē planētas Zeme Neredzamā Valdība. Valdības vadītājs ir šī Lielā Dvēsele, un var secināt, ka šī mācība ir Neredzamās Valdības mācība. Tai ir noteikta vieta zemes virsū, un tā ir pieejama tiem, kurus tā uzaicina atnākt. Tas notika ļoti reti, jo uzaicinātajam [...]
Lasīt vairāk