2.-9.oktobris/2011


Mīļie!

Dienām ritot, sākat apjaust, ka ievērojami palielinājušās jūsu spējas izvērtēt un saskatīt patiesību. Jūs vairs neapšaubāt sevi, domājot, ka iespējams atrodaties ilūzijā. Nu atrodaties uz sava Dievišķā likteņa trases un viss apkārtesošais pavisam drīz to sāks jums arī atspoguļot. Pieņemiet un ļaujiet Visumam jūs atbalstīt, lai turpināt savu Ceļu. Ticiet un ziniet, ka viss vajadzīgais jums tiks nodrošināts tieši tad, kad tas būs vajadzīgs. Viss vajadzīgais, lai spertu tālākos soļus, jūsu priekšā parādīsies perfektā un dievišķā laikā.

 
Jūs visi esat nopelnījuši šīs tiesības. Daudzas dzīves esat smagi strādājuši, lai nonāktu šajā punktā. No visas sirds apskaujiet šos jaunos apstākļus. Ieplūstiet tajā un piepildiet sevi, jūs to esat bagātīgi pelnījuši. Palieciet savā sirdī un turpiniet šo savas fiziskās Būtības ķermeņa daļu uzskatīt par svarīgāko koncentrēšanās punktu. ESIET mīlestība visās domās, vārdos, darbos un rīcībās. Sajūtiet, kā jūs mīlat bez nosacījumiem visus un visu ar ko nonākat saskarsmē un bez apstājas svētījiet visu, kas manifestējas jūsu priekšā, jo tas, ko raidāt ārā no sevis pasaulē, tagad atgriezīsies atpakaļ pie jums daudz lielākā svētībā.

 
Padariet par ikdienas nodarbi sarunas ar augstākajām pasaulēm un mēs te runājam burtiski. Runājiet ar mums, stāstiet par savām cerībām, sapņiem un pasaulīgajiem uzskatiem. Lūdziet mūsu palīdzību katrā pārbaudījumā, tad vērojiet atbildes. Mūsu atbilde parādās dažādi- domu pārraidē, caur, tēliem, vārdiem, domām, impulsiem, vārdiem, ko jums pasaka citi. Mācieties vērot dzīvi sev apkārt un sāksiet ik dienas pamanīt brīnumus, kas manifestējas tikai jums. Dzīve ap jums ņudz bezgalīgās iesējās; viss, kas vajadzīgs- ticēt, ka tas ir iespējams un atvērties visam.

 
Noslēdzas daudzi Zemes un dvēseļu evolūciju cikli, un pie horizonta jau parādās bezgalīgu brīnumu un jaunumu Pasaule. Mēs zinām, ka esat paguruši, jo gadās, ka tās domas un emocijas, ko jau šķitāt esam sevī sakārtojuši, sen jau transmutējuši un atlaiduši tomēr atnāk jaunā ciklā, bet jūs esat tik gatavi jau kaut kam jaunam un svaigam. Arī šis periods pavisam drīz beigsies, vecie notikumi un Zemes vecās paradigmu programmas pavisam maigi atkāpsies no jūsu atmiņām, un to vietā ienāks tie uzvedības un saskarsmes lekāli, ko radāt patlaban.

 
Šajā laikā jāieiet dziļi sevī, jāsaprot un jāizzina sevi pilnībā, lai pieņemtu sevi tādu, kāds esat, lai mīlētu sevi bez nosacījumiem, lai apstiprinātu savu veselumu un pilnību. Jūs esat padarījuši darbu, bet priekšā vēl ir daudz darāmā. Ziniet, ka patlaban daudz vieglāk sasniedzama augstāko pasauļu palīdzība un atbalsts, jums ir daudz vieglāk kontaktēties ar šīm pasaulēm. Meklējiet mūs ik dienas, jo mēs visu laiku esam kopā ar jums. Mēs parādāmies kā gaismas uzplaiksnījumi jūsu perifērajā redzē. Jūs to esat daudzas reizes redzējuši.

 
Turpiniet iet Ceļu visaugstākajā godīgumā, integritātē un cieņā, jo apkārtējiem jūs esat paraugs, tad arī tie sāks meklēt veidu, kā kļūt labākiem un mainīties. Apkārtējie gribēs līdzināties jums, gribēs būt vēl labāki. Arī tie gribēs kļūt par šo nenovērtējamo pērli, kāda esat jūs. Dedzīgi tiks meklēta jūsu Gaisma un visu Gaismasdarbinieku Gaisma visā plašajā pasaulē, jo cilvēkus šī Gaisma magnētiski piesaistīs kā naktstauriņus liesmai. Jūsu iekšienē atrodas viss vajadzīgais, mīļie. Mirdziet un brīnišķīgi spīdiet!

 
Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions

©2011 Marlene Swetlishoff  

      

www.therainbowscribe.com

Tulkoja Māra Brante


http://gaismasdarbinieki.blogspot.comPievienots: 2011/10/05