Semināru cikls - Eņģeļu medicīna


2011.gada 1.- 4.septembris

„Eņģelis" ir „Dieva vēstnesis"


Kad cilvēks raida savas lūgsnas Radītājam, 
Eņģeļi ir kā vidutāji starp Radītāju un Radību.
D. Virtjū, grāmata „Eņģeļu medicīna"


Eņģeļi ir gatavi jebkurā brīdī mums palīdzēt. Mēs dzīvojam uz brīvas izvēles planētas, tādēļ viņiem nav tiesības iejaukties mūsu dzīvēs, ja vien mēs paši to nelūdzam.


Būsiet mīļi gaidīti semināros, ko vadīs Ņina Simakova-van Denžēna (Nīderlande) - sertificēta Eņģeļu terapijas speciāliste, Reiki meistare, filozofijas doktore. Semināros izmantota Dorīnas Virtjū (grāmatu „Eņģeļu medicīna", „Dievietes un eņģeļi", u.c. autore) gūtā pieredze.


Semināru laikā mēs mācāmies:
- izmantot eņģeļu enerģijas savā ikdienas dzīvē;
- attīrīt un aizsargāt paši sevi un telpu ap mums;
- dziedināt ķermeni, pagātnes notikumus un attiecības;
- piedot;
- radīt paši savu nākotni; 
- atbrīvot ierobežojumus;
- gūt garīgās un materiālās pasaules līdzsvaru;
- radīt gudrības, skaistuma un pārticības trīsvienību sevī;
- vīt un uzturēt omulīgu ģimenes ligzdiņu;
- atrasties harmonijas straumē;
- iekvēlināt mūžīgo liesmu mūsu sirds altārī.


Vairāk informācijas: 
www.energijuharmonija.lv
info@energijuharmonija.lv
tālr. 22330819
Pievienots: 2011/08/03