Tālās Pasaules ir atvērtas apmeklējumiem un tās gaida jūs
ES ESMU TAS, KAS ES ESMU


16. marts 2005. gads


ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, es runāju no tavas iekšienes. 

Samērīgums, saskaņa – tās ir nepieciešamās īpašības, lai būtu iespējams saņemt diktātus no smalkā plāna. Bez šīm īpašībām nav iespējams sasniegt pilnīgas atšķirtības stāvokli no visa, kas ir apkārtesošajā fiziskajā plānā, atraut savu apziņu no apkārtējās realitātes un pacelties augšup.

Var vizualizēt iziešanu no ķermeņa un pacelšanos Augstākajās Pasaulēs kā uzkāpšanu virsotnē. Patiesībā pārejas moments uz smalko plānu saistīts ar vibrāciju līmeņa paaugstināšanu. Ja fiziskais ķermenis būtu labāk sagatavots tādiem ceļojumiem telpā un laikā, tad varētu sasniegt tādu vibrāciju līmeni, kas ļautu pārvietoties jebkurā virzienā un jebkurā pasauļu sistēmā.

Tomēr fiziskā svētnīca, fiziskais starpnieks ir ļoti rupjš un nevar izturēt pat nelielu vibrāciju paaugstināšanos. Tas vienkārši sadegs.

Tāpēc ceļojumiem mēs izmantojam smalkos ķermeņus. Un te pirmajā plānā izvirzās šo smalko ķermeņu gatavība tamlīdzīgiem lidojumiem. Lielākajam cilvēku vairumam smalkie ķermeņi ir tik sabojāti, ka tiem nav ne pareizas formas, ne nepieciešamā viegluma.

Smalko ķermeņu stāvoklis ir pilnīgi atkarīgs no cilvēka apziņas līmeņa. Tāpēc ceļojums uz tālajām pasaulēm lielākajam Zemes cilvēku vairumam vienkārši nav pieejams. Jūsu smalkie ķermeņi – tie esat jūs paši, tikai smalkākā pasaulē. Un kādā mērā jūsu apziņa ir gatava pieņemt smalko pasauli, tik lielā mērā jūs iegūstat kustīgumu smalkajā pasaulē. 

Kā likums, lielākā cilvēces daļa nevar pacelties augstāk par tā saucamā blīvā astrāla slāņiem. Un šie slāņi nedod iespēju atrauties no Zemes un apmeklēt smalkākas un vairāk attīstītas visuma sistēmas.

Tāpēc pirmajā plānā izvirzās uzdevums pieņemt smalkās pasaules un uzdevums pilnveidot savus smalkos ķermeņus ar mērķi iegūt spēju pārvietoties šajās pasaulēs. 

Jums jāapgūst spēja atstāt savu ķermeni un ceļot pa pasaulēm. Šī ir cilvēces apziņas nākamā attīstības līmeņa īpašība un cilvēce to apgūs tieši tāpat kā jums nāksies atbrīvoties no jūs sasaistošajiem miesas skafandriem. 

Tālās Pasaules ir atvērtas apmeklējumiem un tās gaida jūs. Bet jums nepieciešams iegūt vieglumu, atbrīvoties no jūsu karmisko uzkrājumu smaguma, kas sastrādāts uz šīs planētas.

Ķermeņu dalīšanās, smalko ķermeņu telpiskā pārvietošanās ir ļoti tuvs cilvēka evolūcijas posms, kad viņš no būtnes, kas ir saistīta vienas planētas ietvaros un piesaistīta šai planētai, kļūs par Kosmisku Būtni. Būtni, kurai mājas ir viss kosmoss, viss izpaustais visums. 

Šis cilvēces evolūcijas posms atklāsies jūsu priekšā, tiklīdz jūs pabeigsiet Zemes skolu. Bet tam būs vajadzīgi vēl daudzi cilvēces gadi.

Es gribētu pieskarties jautājumam par tā saucamo pacelšanos Gaismā*. 
Nevar teikt, ka caur iepriekšējiem sūtņiem būtu dotas nepareizas zināšanas par pacelšanos Gaismā. Tomēr pacelšanās Gaismā kā process, kurā jūs uz visiem laikiem atstājat šo fizisko pasauli un pārejat uz eksistenci smalkajā plānā, nenotiks tā, kā jūs to iedomājaties.

Jūs pacelsieties Gaismā pakāpeniski, it kā pa daļām, pārejot no rases uz rasi, no viena kosmiskā cikla uz citu kosmisko ciklu. Bet galīga pacelšanās Gaismā kā kāda gala mērķa sasniegšanas process nav sasniedzama. Tāpēc, ka attīstība ir bezgalīga un nevar tikt apstādināta. Neviens mērķis nav galīgs.

Jūs katru dienu paceļaties savā apziņā, savās vibrācijās, iegūstot arvien lielāku un lielāku brīvību un sasniedzot to enerģētisko līmeni, kuram atbilst jūsu vibrācijas.

Jūsu iekšienē ir tā daļa, kas jau ir sasniegusi tā saucamo pacelšanos Gaismā iepriekšējos kosmiskajos ciklos. Tā jūsu daļa ir jūsu Es Kristus vai Augstākais Es. Un tā ir tā jūsu daļa, ar kuras palīdzību jūs izvelkat visus jūsu zemākos ķermeņus no šīs materialitātes. 

Jūsu Es Kristus ir jūsu atbalsta punkts, ceļvedis, kurš parāda jums ceļu un vada jūs.
Tāpēc tik nepieciešama ir šī saite ar jūsu augstāko daļu. Un patlaban šī saite kļūst par realitāti arvien lielākam un lielākam iemiesojumā esošo cilvēku daudzumam.

Paaugstinot savas enerģētikas līmeni, jūs iegūstat iespēju sazināties ar jūsu Es Kristus. Un jūs iegūstat saskarsmes pieredzi ar jūsu pašu vēl augstāko daļu, ar jūsu ES ESMU Klātbūtni. Notiek tieši tas, ko jūs pieļaujat savā apziņā. 

Ja jūs pieļaujat sevī, savā apziņā, ka jūs varat sazināties ar savu Augstāko Es, tad agri vai vēlu jūs iegūsiet šādu iespēju.

Tatjana kaut kā pārstāja dzirdēt sava Augstākā Es atbildes. Viņai tas bija šoks. Tas ir, sazināšanās process ar viņas pašas augstāko daļu bija kļuvis tik dabisks, ka viņa vienkārši nespēja saprast, ko viņa tālāk darīs bez šīs saskarsmes.  

Tieši tāpat arī jūsu apziņa, kamēr tā nepieļauj domu par saskarsmi ar savu Augstāko Es, ar Augstākajām Pasaulēm, tikmēr jūs nespējat iegūt tādas saskarsmes pieredzi.
Ja jūs negribēsiet iemācīties peldēt, jūs neiemācīsieties. Bet, lai iemācītos peldēt, jums vajag ieiet ūdenī un mēģināt peldēt.

Tie cilvēki, kuri lasa šos diktātus un saprot, par ko tajos ir runa, visi spēj peldēt, sazināties ar savu Augstāko Daļu. 
Un ja jums negribas iet ūdenī, tad neviens jūs nevar piespiest. Jūs vai nu nolemjat iemācīties peldēt un ieejat ūdenī, vai nē.


Metodiku, kā sazināties ar jūsu augstāko daļu, ir daudz.
Es došu jums visvienkāršāko.

Jums ir Draugs. Vislabākais un visuzticamākais Draugs, kurš dzīvo jūsu iekšienē. Un šis Draugs vienmēr ir mīlējis jūs un tiecies palīdzēt jums tik, cik jūs viņam to atļāvāt, visos jūsu dzīves grūtajos apstākļos.
Jums bieži bija nepieciešamība saņemt drauga padomu, padomu grūtā situācijā. Jūs meklējāt draugus ārpus sevis. Jūs tiecāties pēc cilvēciskās saskarsmes ar tiem.

Bet tajā pašā laikā vislabākais Draugs, visuzticamākais Draugs jūsu iekšienē pacietīgi gaidīja, kad jūs viņam pievērsīsiet uzmanību. Un viņš ir gatavs saskarsmei ar jums. Viņš lolo pret jums draudzības un mīlestības jūtas. Pievērsiet viņam uzmanību.

Sakiet viņam, kā jūs viņu mīlat, kā jums pietrūkst saskarsmes ar viņu.
Izvēlieties laiku, kad jūs zināt, ka jums neviens netraucēs. Izslēdziet visu, kas var novērst jūsu uzmanību. Ieņemiet ērtu pozu. Sakoncentrējieties uz savu sirdi. Un pajautājiet savam Augstākajam Es, vai viņš vēlas ar jums sarunāties? Ko nozīmē viņa atbilde „jā”?

Ieklausieties sevī. Šī atbilde var atnākt kā ļoti smalka sajūta, trīsas sirdī vai citādā veidā. Jums jāsaprot, kā jūsu Es Kristus atbild jums. Viņš atbildēs jums tādā veidā, kādā jūs spēsiet uztvert.
Jūs varat nedzirdēt nekādu atbildi. Nepiespiediet un nenomokiet sevi. Atkārtojiet mēģinājumu nākamajā dienā. Dariet to katru dienu.

Jums jāsaprot, kurš diennakts laiks jums ir vispiemērotākais saziņai. Mēģiniet vēl un vēl.
Sākumā jums liksies, ka jūs dzirdat atbildes. Uzdodiet jautājumus jūsu Es Kristus, jautājiet viņam. Sarunājieties ar viņu kā ar jūsu vistuvāko draugu. Sakiet, kā jūs viņu mīlat, kā sapņojat sazināties ar viņu.
Un agri vai vēlu jūsu saskarsme notiks.

Es vēlu jums panākumus jūsu ceļā. Pienāks laiks un mēs tiksimies ar jums. Un es runāšu ar jums no jūsu iekšienes, tieši tāpat, kā tagad es runāju no šī sūtņa iekšienes.


ES ESMU TAS, KAS ES ESMU. Om.


© Tatjana Mikušina, 2005

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


* вознесение


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga GailePievienots: 2011/08/02