Ceļš ir jūsu iekšienē

Sanats Kumara caur Tatjanu Mikušinu15. jūnijs 2011. gads


ES ESMU Surija, atnācis no jauna.

Ilgo gaidīšanu uz mūsu tikšanos, kopš ziemas diktātu cikla, es šodien pacentīšos kompensēt, dodot šo manu vēstījumu, kas piepildīts ar Mīlestību un rūpēm par Zemes cilvēci. 

Kā jūs zināt, šajā vasaras saulgriežu laikā katram no jums tiek dota iespēja vērsties ar savām vēstulēm pie Karmas Valdes. Šodien ir tā diena, kad jūs visi to varat izdarīt. Jums droši vien šķiet, ka tas ir mazsvarīgi un nevar jums palīdzēt. Tomēr es jūs lūdzu, – nenonieciniet šo jums Dieva doto iespēju!

Šodien, tāpat kā vienmēr, es atnācu pie jums, lai izmantotu vēl vienu kosmisko iespēju un dotu vēstījumu. Šajā manā vēstījumā es gribu nodot jums kādas zināšanas un dot vēl viena kosmiskā Likuma, kas ir spēkā visumā, izpratni. Tas ir Žēlsirdības un Līdzcietības Likums, kas darbojas visumā. Šis Likums ļauj Lielām Kosmiskām Būtnēm sniegt palīdzību tām dzīvesplūsmām, kuras ir sapinušās ilūzijas tīklos un vairs neredz ne savas eksistences jēgu, ne sava ceļojuma mērķi ilūzijas pasaulē. Šis Likums ļauj arī man atnākt pie jums ar maniem vēstījumiem divas reizes gadā. Tāpēc tad, kad jūsu sirdis ir atvērušās man pretī un jūsu apziņa ir gatava uzņemt Mācību, es varu to izdarīt. Un jūsu sekmju pakāpe Mācības apgūšanā būs tieši proporcionāla jūsu patiesīgumam un jūsu tieksmei izzināt Patiesību.

Tātad saskaņā ar Žēlsirdības un Līdzcietības Likumu jums var tikt sniegta palīdzība un tā pastāvīgi tiek sniegta. Vienīgais šķērslis, kas jums traucē pieņemt mūsu palīdzību, ir jūsu apziņa. Ja jūsu būtnē nav pietiekamas ticības, mīlestības un patiesīguma, tad visi mūsu labie nodomi un visas mūsu rūpes sastaps nesapratnes ledu un barjeras, kas ir jūsu apziņā.

Es ļoti labi saprotu, ka modernās cilvēces dzīves stils un eksistences apstākļi uz planētas ir tādi, ka ir ļoti niecīga daļa varbūtības, ka kāds no iemiesotajiem cilvēkiem spēs tā paaugstināt savu apziņu, ka viņam izdosies pārvarēt iluzoro spēku pievilkšanu un pacelties savā apziņā līdz Dievišķās realitātes izpratnes līmenim. Tomēr es apstiprinu, ka pastāv varbūtība, ka pat vienas dzīves laikā jums izdosies pacelties savā apziņā līdz tam līmenim, kad vairs jau nebūs vajadzīga turpmāka iemiesošanās fiziskajā pasaulē.

Šodien es došu jums norādījumus, kā to var sasniegt. Jums vajag visā savā dzīvē, katru mirkli, ko jūs pavadāt uz Zemes, izmantot tikai, lai koncentrētos uz Augstāko. Katru dienu jums ir visas savas domas, jūtas un darbi jāvelta Dievam. Jums pastāvīgi ir jārūpējas, lai nekādi zemi nolūki un vēlmes nepārņemtu jūsu apziņu ne uz sekundi. Jums ir jāuzceļ cietoksnis ap sevi, nepieejams cietoksnis visam, kas jūsu pasaulē, uz jūsu planētas, ir zems un nedievišķīgs. 

Tas ir ļoti grūts uzdevums, bet tas ir sasniedzams. Ir varbūtība, ka jums ar jūsu gribasspēka, tiekšanās un koncentrācijas palīdzību izdosies izlauzties cauri visiem zemajiem fiziskās un astrālās pasaules slāņiem un pat mentālajam plānam un nokļūt ēteriskajās Gaismas oktāvās.

Uzdrīkstieties! Es jums saku, ka tikai no jums pašiem ir atkarīgs, vai jūs spēsiet vai nespēsiet viena iemiesojuma laikā izlauzties līdz ēteriskajām Gaismas oktāvām. Tieši tālab mēs nākam pie jums, lai atbalstītu jūsu tiekšanos, un atkal un atkal parādām Ceļu, pa kuru jau ir gājuši cilvēces labākie pārstāvji pagātnē. Šis iestaigātais ceļš jau ir, un jūs varat pa to noiet tieši tagad!

Lai cik jums tas nešķistu dīvaini, jums nekur nav jābrauc, nav jātiecas pēc tā, kas ir ārpus jums. Šis Ceļš ir jūsu iekšienē. Kad jūs tiecaties un atsakāties no nedievišķīgām īpašībām sevī un iegūstat Dievišķas īpašības, jūs virzāties uz priekšu pa šo Ceļu, kas ved jūs atpakaļ pie Dieva, uz to pasauli, no kurienes atnāca jūsu dvēseles un kur jums ir jāatgriežas. 

Durvis uz to pasauli atrodas jūsu būtnes iekšienē. Tādēļ nav jēgas glābt pasauli, nav jēgas dzīties pa pasauli panacejas meklējumos cilvēces glābšanai. Jūs galvenokārt varat glābt tikai sevi, kļūdami par Ceļu, pa kuru varēs iet pārējā cilvēce. 

Pietiek ar vienu cilvēku gadsimtā, kurš pārvar sevi un sasniedz ēteriskās Gaismas oktāvas, rituālā paceļoties un savienojoties ar Gaismu, lai visa cilvēce saņemtu pietiekamu enerģētisku impulsu turpmākai virzībai uz priekšu. 
Pievērsiet uzmanību, – jūs atrodat Ceļu un virzāties pa šo Ceļu, un pienāk brīdis, kad jūs paši kļūstat par šo Ceļu, pa kuru var iet dzīvo būtņu tūkstoši un miljoni.

Bet sākumā, pašā pirmajā posmā jums ir vajadzīga skolnieka disciplīna, jums ir vajadzīga tiekšanās, pastāvīgums, uzticība. 

Tikai pēc tam jums tiks sniegta palīdzība un atbalsts. Sākumā jūs parādāt nepieciešamās īpašības, un tikai pēc tam jums tiek sniegta palīdzība un atbalsts. 

Kad jūs esat gatavi un kad jūs demonstrējat savu gatavību ievērojamā laika posmā, ne mazāk kā septiņus gadus, jums tiek norādīts Ceļš. 

Mīļotie, tikai septiņi gadi tiekšanās, uzticības, paklausības. Jums šķiet, ka tas ir daudz? Bet kas ir šie septiņi gadi, salīdzinot ar tiem iemiesojumu tūkstošiem, kad jūsu dvēseles maldījās tumsā bez jebkādas cerības uz glābiņu? Un lūk, jūs sastapāties ar mūsu vibrācijām, jūs sajutāt, ka tās ir radniecīgas jūsu iekšējai būtībai, un tad kā, – jūs pametīsiet Mūs, dzīdamies pēc kārtējās jūsu pasaules ilūzijas? 

Ļoti daudzi aiziet no mūsu novēlētā Ceļa un meklē citus, vieglākus ceļus. Vispirms galvā uzrodas doma, tā ir īslaicīga, bet koncentrēšanās uz jūsu ceļojuma mērķi ir jau izjaukta. Tad rodas vēlēšanās vienkārši pamēģināt, paskatīties, palasīt... Un jūs jau kustaties citā virzienā, bet tad, kad mēģināt atkal atgriezties uz mūsu Ceļa, jūs nespējat to atšķirt. Un daudzi, daudzi iemiesojumi paiet, lai no jauna atrastu Ceļu. Jūsu dvēsele līksmo! Jūs atrodat to, ko meklējāt daudzos jo daudzos iemiesojumos! Bet paiet tikai daži gadi, – kas tas ir, salīdzinot ar miljoniem gadu iemiesojumos uz Zemes? – un jūs jau esat cerībās vīlušies, jūs zaudējat degsmi, tiekšanos un sākat slīdēt nost no iestaigātā Ceļa. 

Padomājiet: tikai viens cilvēks simt gadu laikā ir spējīgs uzkāpt Dievišķās apziņas virsotnē.
Pat, ja viens cilvēks sasniedz, mēs esam gatavi iztērēt milzīgu daudzumu dārgās Dievišķās enerģijas, lai parādītu Ceļu un atbalstītu viņu Ceļā. 

Tādēļ es ļoti ceru, ka kaut vai viens cilvēks, kurš ir atradis šo Mācību un lasa mūsu vēstījumus, būs spējīgs šajā dzīvē nobeigt zemes ceļu un parādīt Ceļu citiem. Tieši tāpat savā laikā Ceļu rādīja Buda un Kristus.


Es Esmu Surija.


© Tatjana Mikušina, 2011

http://sirius-ru.net/


Tulkoja Lauma ĒrglePievienots: 2011/06/15