Saglabājiet savu apziņu tādā līmenī, kurā tā nav pieejama ilūzijas kārdinājumiem

Sanats Kumara caur Tatjanu Mikušinu14. jūnijs 2011. gads


ES ESMU Sanats Kumara.

Šajā dienā es atkal atnācu pie jums, lai parunātu par galveno. Par to, kas jūs interesē un ko mēs vēlamies nonest līdz jūsu apziņai pašreizējā momentā. 

Šo ievadu es gribētu papildināt ar to, ka pašreizējā laikā mums, Dievišķajām Būtnēm, nav svarīgāka uzdevuma kā to labāko cilvēces pārstāvju, kuri pašlaik ir iemiesojumā, pamodināšana no gadsimtiem ilgā miega. Man ir personīgā atbildība par daudziem no jums. Jo mūsu ciešās saites, kas sniedzas tālā pagātnē, uzliek man par pienākumu sniegt jūsu dvēselēm visu to palīdzību, kāda var tikt sniegta. Un pirmām kārtām tā ir palīdzība jūsu dvēseļu atmodināšanā. 

Kad jūsu dvēsele pamostas augstākajai realitātei, jūs atgādināt cilvēku, kurš mostas un ir gatavs Jaunās Dienas rūpēm. Jūsu apziņa sāk ietvert tās Patiesības, kuras tai vēl vakar nebija pieejamas. Jo aizkars kā pēc burvju nūjiņas mājiena kļūst plānāks. 

Tā tas ir arī tagad. Mēs tveram kosmisko momentu, kas ļauj ļoti saudzīgi, ar viegliem, tik tikko manāmiem pieskārieniem pamodināt jūsu dvēseles no miega. 

Nepārtraukti un nenogurstoši mēs sūtām mūsu modinošās enerģijas izplatījumā. Arī tagad es fokusēju savas enerģijas tiem, kuri ir gatavi mosties. 

Visa jūsu apkārtējās realitātes daudzveidība prasa no jums nepārtrauktu uzmanību un koncentrēšanos jums apkārtesošajā fiziskajā pasaulē. Ar manām enerģijām tas tā nav. Tās liek jums pievērst savu uzmanību tai pasaulei, kas nav sajūtama ar jūsu fiziskajiem maņu orgāniem, bet kuras esamību jūs nojaušat. Un jūs zināt, ka agri vai vēlu šī pasaule kļūs jums tikpat pazīstama, tuva un dārga kāda tagad jums ir fiziskā pasaule. 

Tomēr nesteidzieties nokļūt mūsu pasaulē pēc iespējas ātrāk. Jo, lai eksistētu citā apziņas līmenī, jums vajadzēs ļoti daudz ko iemācīties. Tālab netērējiet veltīgi laiku jūsu iemiesojumā. Izstrādājiet tās īpašības un apgūstiet tās iemaņas, kas jums būs vajadzīgas mūsu pasaulē, Jaunajā pasaulē, kurā jums nenovēršami ir jāpāriet. 
Gatavojiet savus pārvadītājus* smalkākas realitātes uztverei. Un vienmēr atcerieties, ka, tiklīdz jūs tieksieties uz augstākām pasaulēm, tā jūsu fiziskā realitāte mēģinās aizturēt jūs. Tāds ir matērijas likums. Tāds ir šī visuma likums. Tas vecais un savu laiku nodzīvojušais, kam jādod vieta jaunajam, pretosies. Matērijas pretestība pastiprinās līdz ar Jaunā Laika iestāšanos. Un jūs to sajūtat sevī, savā apkārtnē. Dažkārt šķiet, ka situācija ir novesta līdz absurdam un visiem kļūst acīmredzams, ka tā turpināties vairāk nevar. Evolucionārās attīstības ceļā nevar būt strupceļš. Izejai ir jātiek atrastai!

Mīļotie, jums vajag tikai mazliet pamainīt redzes leņķi, lai aiz visām negatīvajām parādībām, ar kurām ir pārpildīta jūsu pasaule, saskatītu Jaunās Pasaules, jaunās apziņas un jauno attiecību asnus.

Viss, kas jums nepieciešams turpmākajai attīstībai, jau eksistē jūsu pasaulē. Taču saskaņā ar neatvairāmo likumu ilūzija atkal un atkal piespēlē jums jaunus šķēršļus Ceļā. Un tagad šāds galvenais šķērslis ir informācijas daudzveidība, kas vārda tiešā nozīmē pārpilda Interneta un plašsaziņas līdzekļu telpu. Un šajā informācijas jūrā vajag atrast Patiesības drusciņas. Tās drusciņas, kurām jūsu apziņā ir jāsakārtojas harmoniskā pasaules uzskata sistēmā. 

Es ļoti labi saprotu jūs un jūsu grūtības. Tomēr ir kritērijs, pēc kura vadoties, jūs varat un jums ir jāatrod tās informācijas drusciņas, kas jums nepieciešamas pašreizējā posmā. Un, lai atrastu šīs Patiesības drusciņas, jums nepavisam nav obligāti jāpārcilā visus tos atkritumus, ar kuriem pilni grāmatu veikalu plaukti, zemes televīzijas un radio telpa un Internets. 

Jums vajag vairāk uzmanības pievērst savai iekšējai pasaulei un savām iekšējām sajūtām. Ja jūs savā iekšienē esat saskaņā ar Dievišķo Patiesību, tad šī jūsu dvēseles skaņa, kas skan kā kamertonis, pievilks jums no izplatījuma vajadzīgo informāciju. Un tie informācijas surogāti, kas piepildījuši jūsu pasauli, nepiesaistīs jūsu uzmanību un nenovirzīs jūs jūsu Ceļā. 

Mīļotie, pašlaik nav svarīgāka uzdevuma kā atbrīvoties no informācijas atkritumiem. 

Maija[1] savā bezspēcībā met jums arvien jaunus un jaunus kārdinājumus. Un jums ir labi jāatšķir šie ilūzijas vilinājumi no reālas Dievišķās pasaules izpausmes. 

Atšķiršanas atslēga ir jūsu saskaņa ar mums, Dievišķajām Būtnēm, ar Dievišķo pasauli.
Tālab vienmēr saglabājiet savu apziņu tādā līmenī, kurā tā kļūst jebkādiem ilūzijas vilinājumiem nepieejama un Maras [2] karapulku bultām neievainojama. 

Jūsu apziņa ir ļoti svarīga, un tālab mēs veltām tik daudz uzmanības jūsu apmācībai. 

Dievišķās iespējas trose, ko mēs jums pasniedzam šo diktātu veidā, spēj izvilkt jūs no ilūzijas jūras. Taču jums pašiem ir jāpieliek pūles kaut vai tik daudz, lai satvertu šo trosi un stingri turēto to rokās.

Ja jūs zaudējat koncentrēšanos un aizraujaties ar kārtējo ilūziju, tad jūs riskējat atlikt savu virzību Ceļā uz ilgu laiku vai pavisam pazust ilūzijas jūrā. Tādēļ saglabājiet savu tiekšanos, pastāvīgi noturiet savā apziņā koncentrēšanos uz labākajiem, uz Dievišķajiem paraugiem. 

Gribu brīdināt, ka materiāla pasniegšana jūsu plašsaziņas līdzekļos ir vērsta tieši uz to, lai atņemtu jums iespēju pietiekami ilgi noturēt jūsu uzmanību, pievērstu vienam priekšmetam. Bet bez koncentrēšanās prasmes jums ir neiespējami pārvarēt ilūzijas pretestību pašreizējā vēsturiskajā laika momentā. 

Es atnācu šodien, lai dotu pamācības tām dvēselēm, kuras ar mani ir karmiski saistītas. Un man ir personīga atbildība par to, lai no ilūzijas gūsta izvestu jūs visuma plašumos.

ES ESMU Sanats Kumara. Om. 

© Tatjana Mikušina,2011

http://www.sirius-ru.net/

______________________________________________________________________
* pārvadītāji – cilvēka četri zemākie ķermeņi (tulk. piez.) 

[1]  Maija (sanskr.). Ilūzija, kosmisks spēks, kas padara fenomenālo eksistenci iespējamu... Indiešu filozofijā par reālu sauc tikai to, kas ir nemainīgs un mūžīgs; visu to, kas ir pakļauts izmaiņām caur sabrukumu un diferenciāciju un kam tā dēļ ir sākums un beigas, tiek uzskatīts par maiju – ilūziju.Citāts no grāmatas: Блаватская Е.П. Теософский словарь. - М. Изд-во Эксмо, 2003. 

[2] Mara (sanskr.) Kārdinājumu dievs, kārdinātājs, kurš mēģināja novirzīt Budu no viņa Ceļa. 
Citāts no grāmatas: Блаватская Е.П. Теософский словарь. - М. Изд-во Эксмо, 2003.


Tulkoja Lauma Ērgle  Pievienots: 2011/06/14