Ir pienācis laiks nevis runāt par Dievu, bet darboties saskaņā ar Dievišķo Likumu jūsu dzīvēs


Skolotājs Lanello* caur Tatjanu Mikušinu


24. decembris 2006. gads


ES ESMU Lanello, atnācis pie jums šajā dienā, lai dotu kārtējo vēstījumu. Mūsu vēstījumi ir labi ar to, ka tiem ir iespēja iedarboties uz plašu auditoriju. Mēs dodam mērenu informāciju, kuru ir spējīgi apgūt miljoniem cilvēku. Un mēs patiesi ceram, ka cilvēku miljoni tuvākajā laikā spēs noticēt mums, Dievišķajiem Skolotājiem, un mūsu vadībā ķerties pie fiziskā plāna ilūzijas pārveidošanas. Beidzot ir pienācis tas laiks, lai notiktu fiziskā plāna pārveidošana atbilstoši Dievišķajai iecerei pašreizējam laikam. Nākamais laikmets prasa pārveidojumus visās cilvēku dzīves sfērās. Un tas attiecas ne tikai uz garīgo jomu, bet arī uz politiku, ekonomiku, izglītību, veselības aizsardzību. Visam jātiek pārveidotam jauno enerģiju un jauno vibrāciju iedarbībā, kuras nolaižas fiziskajā plānā. Un ja agrāk tam, lai notiktu zināmi pārveidojumi, bija vajadzīgs gadsimtiem ilgs laika intervāls, tad tagad nepieciešamās izmaiņas tiks īstenotas dažos gados. Jo tāda ir laika pavēle un tāds ir Augstākās Kosmiskās Padomes lēmums planētai Zeme. Tāpēc tiecieties uz to, lai mainītu sevi un pēc iespējas ātrāk šķirtos no tām savām īpašībām un trūkumiem, kas traucē jūsu virzībai pārveidojumu Ceļā. Tikai tad, kad jūs attīrīsiet sevi no pagātnes enerģijām un atbrīvosieties no karmiskajiem nogulsnējumiem, jūs spēsiet saskatīt tos uzdevumus, kuri stāv jūsu priekšā, un to, ko jums nepieciešams īstenot. Bet līdz tam laikam, kamēr jūs pretojaties jūsu iekšienē un sīksti turaties, aizstāvot savus vecos domāšanas stereotipus un vecos trūkumus, jūs nespēsiet doties uz tiem brīnišķajiem Jaunās dienas apvāršņiem, kas jums paredzēta. 


Nebaidieties godīgi paskatīties uz sevi, uz saviem trūkumiem. Ja mani vārdi jūs kaitina un jums liekas, ka jūs esat pati pilnība iemiesojumā un nevienam, ieskaitot Dievišķos Skolotājus, nav tiesības dot jums norādījumus, tad jums trūkst vissvarīgākās īpašības jūsu Ceļā – Dievišķās pazemības un paklausības. Jums liekas, ka jūs paši esat sava likteņa saimnieki un varat darīt ar sevi visu, kas jums labpatīk. Taču jums ir jāapjauš Dievišķā loģika. Jūsu Dievs Tēvs ir ļoti gādīgs un mīlošs Tēvs. Šajā nozīmē jums ir ļoti paveicies ar jūsu Tēvu Debesīs. Un tā kā Viņš jūs ļoti mīl, tad nevar pieļaut, ka arī turpmāk jūs ar savām darbībām darītu ļaunu jūsu dvēselei. Ticiet jūsu Tēvam un ar pazemību pakļaujieties Viņa Gribai.


Kosmisko ciklu nomaiņa ir neizbēgama laika prasība. Tāpēc viss, kas jūsos traucē Lielajai Pārejai, jums ir jāpārvar pašiem. Neesiet stūrgalvīgi, tikai tad, kad jūs paši savā iekšienē pieņemsiet lēmumu atbrīvoties no visa nevajadzīgā, novecojušā un negatīvā un lūgsiet Dievu, lai Viņš jūs atbrīvo no jūsu karmiskās bagāžas, tikai tad Dievišķās Būtnes varēs doties jums palīgā un palīdzēt daudzu gadsimtu negatīvās enerģijas noslāņojumu pārvarēšanā. 


Bet tad, kad jūs sīksti turaties un aizstāvat savus trūkumus un kaitīgos ieradumus, tad jums nespēs palīdzēt neviens, ne Dievs, ne cilvēks. Grēku nožēla un atzīšanās vienmēr ir bijuši tie instrumenti, kas ļāvuši dvēselei attīrīties un iet pa Dievišķu Ceļu. 


Ne vienmēr tie cilvēki, kas daudz runā par Dievu, iet pa Dievišķu Ceļu. Ne vienmēr tie, kas lūgšanās pavada dienas lielāko daļu, iet pa Dievišķu Ceļu. 


Ir pienācis laiks, kad jums katram savā dzīvē ir jāizpilda tie baušļi, kurus deva pravieši, kuri uzrakstīti uz akmens plāksnēm vēl Mozus laikos. **


Analizējiet šos baušļus un analizējiet savu uzvedību. Vai daudzi no jums reāli ievēro šos baušļus jūsu dzīvēs? Vai daudzi no jums dzīvē rīkojas atbilstoši Dievišķajam Likumam?


Ir pienācis laiks nevis runāt par Dievu, bet darboties saskaņā ar Dievišķo Likumu jūsu dzīvēs. 


Un daudziem no jums tas būs daudz sarežģītāk nekā apmeklēt dievkalpojumus, lūgties un gavēt. Tomēr tāda ir laika pavēle. Izbeidziet liekuļot kaut vai paši savā priekšā. Uzvedieties vienatnē ar sevi tāpat kā jūs uzvestos citu cilvēku priekšā un uzvedieties citu cilvēku priekšā tāpat kā jūs uzvestos, ja jūsu priekšā būtu Dievs Tēvs. 


Visas jūsu darbības un visas jūsu domas nepārtraukti, katru jūsu dzīves minūti un katru sekundi ierakstās akašas hronikās. Un tad, kad jūs būsiet spējīgi ieraudzīt šīs hronikas, jūs zibenīgi noteiksiet, kāpēc tas, kas notiek jūsu dzīvēs, notiek tieši tā un ne citādi. Un kāpēc jūs vajā jūsu bēdas un nelaimes. 


Visas nelaimes un visu, kas ir jūsu apkārtnē jūsu dzīvē, jūs paši esat radījuši pagātnē. Karmas Likums darbojas nevainojami. 


Tāpēc apzināties to, ka jūs sastopaties jūsu dzīvē ar savas pagātnes rīcības sekām un neviens, izņemot jūs pašus, nav vainīgs pie tā, kas ar jums notiek, būs jūsu lielākais sasniegums jūsu dzīvēs. Un neviens jūsu dzīves notikums pēc sava nozīmīguma nevar tikt salīdzināts ar šo atklājumu, ko jūs izdarāt savā sirdī. 


Un tad, kad jūs saskatīsiet Lielā Likuma darbību, jūs sapratīsiet, ka Dievs ir ļoti žēlīgs pret jums. Un tam, ko jūs esat izdarījuši pagātnē, vajadzētu tikt sodītam ar daudz lielākiem zaudējumiem, slimībām un nelaimēm. Un jūs brīnīsieties par Tēva žēlastību un izjutīsiet pilnīgu pazemību un pakļaušanos Viņa Gribas un Viņa Likuma priekšā. 
Tikai tad, kad jūs ļoti noskumsiet jūsu sirdī, jūs būsiet spējīgi iepazīt Debesu Valstību un iet pa Ceļu, nenovirzoties un neizvairoties no saviem pienākumiem, kurus jūs uzņēmāties pirms jūsu iemiesojuma. 


...


ES ESMU Lanello, ar Mīlestību pret jums. 


© Tatjana Mikušina, 2006

http://www.sirius-riga.lv/diktati2006.09-2007.01.html


* Skolotāja Lanello pēdējais iemiesojums bija Marks Profets Amerikā. Iemīļotais Lanello runā par sevi 2005.g. 6. aprīļa diktātā „Mēs iedibinām mūsu Gaismas fokusu Krievijas Zemē”
** 1. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. 2. Tev nebūs sev darināt nekādu elku tēlu. 3. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu velti valkāt. 4. Ievēro sabata dienu. 5. Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, lai tu ilgi dzīvo virs zemes. 6. Tev nebūs nokaut. 7. Tev nebūs laulību pārkāpt. 8. Tev nebūs zagt. 9. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. 10. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, un tev nebūs iekārot sava tuvāka namu, nedz viņa tīrumu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas pieder tavam tuvākam. 2. Mozus gr. 20. 3 – 17., 5. Mozus gr. 5. 6 -21. 


Tulkoja Lauma Ērgle


Pievienots: 2011/05/08