Uz jaunās Ēras sliekšņa

Oļegs DemidovsPasaulē viss ir ciklisks. Lieli un mazi cikli veido dzīves ritmu, tās pulsu, kuru mēs visi izjūtam. Mūsu dzīve pulsē ar katru ieelpu un izelpu, ar katru sirds pukstu, ar katru Saules un Mēness lēktu un rietu, ar gadalaiku maiņām, kas saistītas ar Zemes riņķošana ap Sauli. Tie ir cikli, kas mums ir pierasti un pašsaprotami un, kuriem mēs nepiegriežam vērību, jo tie ir nemainīgi. Bet mēģiniet iedomāties, ka eksistē laika ziņā daudz garāki cikli. Piemēram, cikls, kura laikā Saule veic ceļu apkārt galaktikas centram. Ierindas cilvēkam, kura mūža vidējais garums ir 70 gadi, šis cikls praktiski paliek neievērots, jo tas tiek mērīts  tūkstoškārtīgās Zemes rotācijās ap Sauli. Vēl pie garajiem cikliem varam ierindot ekvinokciju precesiju. Es neiztirzāšu kosmisko ciklu dziļāko būtību, jo šī nav mana tēma, par to var lasīt citu autoru darbos, piemēram, Drunvalo Melhisedeka darbos, piemēram šeit. Es tikai vēlos piebilst, ka mēs pašreiz tieši dzīvojam periodā, kad notiek kosmisko ciklu maiņa, kas atgādina gadalaiku maiņu uz Zemes. Tikai mērogi un dzīves sfēras, kuras tiek pakļautas šim ciklam, ir nesalīdzināmi lielākas, tās ir grandiozas. Šī maiņa iespaido ne tikai matērijas fizisko pasauli, bet arī dvēseles un gara sfēras un likumus, kas darbojas šajās sfērās. Piemēram, karmas likums un  tā darbība. Tas nozīmē , ka kosmisko ciklu maiņas laikā mums paveras ievērojami lielākas iespējas mainīt sevi  un savu dzīvi.


Piemēram, tad, kad pavasara sezona nomaina ziemu, mums paveras iespēja mainīt savu dzīvi. Mēs pārejam uz pavasarim atbilstošu apģērbu, ilgāk izmantojam dienas gaišo laiku, mainās mūsu garastāvoklis, mēs gūstam emocionālu gandarījumu no pavasarīgā gaisa un dabas, mainām auto ziemas riepas pret vasaras, vēl notiek daudz dažādu sīkāku lietu, kuras pat neievērojam, bet tās tomēr notiek. Taču globālās lietas paliek savās vietās, to izmaiņas ir tik niecīgas un maznozīmīgas, ka mēs tās vienkārši neievērojam. Kā globālas lietas varam uzskatīt karmiskos atribūtus, ko esam plānojuši pirms iemiesošanās, zodiaka zīmju un planētu iespaidu, līgumus ar citām dvēselēm, uzdevumus, kurus esam plānojuši apgūt šajā dzīvē. Tas viss, kā likums, paliek nemainīgs visas dzīves laikā, vai mainās ar ievērojamām grūtībām un lēni. Tādi ir šīs pasaules likumi, kas lielā mērā ir kosmisko enerģiju konfigurācijas diktēti.


Galvenais, kas mainās , mainoties kosmiskajam ciklam, ir kosmiskās konfigurācijas enerģija. Tas noved pie likumu un noteikumu maiņas, pēc kuriem sāk funkcionēt mūsu mainīgā pasaule. Un tas mums paver fantastiskas iespējas. 


Apkārt Zemei aizvien vairāk sāk koncentrēties nākotnes enerģijas. Tās atrodas aiz planētas magnētiskā režģa un to jauda ar katru dienu palielinās. Šīs enerģijas pakāpeniski sāk plūst uz Zemi un šo enerģiju  plūsmas intensitāte ar katru dienu palielinās. Katram cilvēkam būs jāiemācās pielietot šīs enerģijas, tāpēc ka to ietekmē mainīsies domāšana, rīcība, dzīvesveids un raksturs, tas ir, mainīsies līdz šim nemainīgās un negrozāmās cilvēka iezīmes. Šo enerģiju ietekmē cilvēki aktivizē līdz šim snaudošā stāvoklī esošo labestību, gatavību palīdzēt viens otram, un visas citas cildenās rakstura īpašības, kas dos viņiem iespēju rast pilnīgi jaunus risinājumus cilvēces tālākai evolūcijai. Šīs enerģijas labvēlīgi ietekmē  tos  cilvēkus, kuri jau šobrīd aktivizē sevī Kristus apziņu vai mīlestību Visam, ko radījis Radītājs, kuri attīsta sevī cēlas rakstura īpašības un jau tagad dzīvo, domā, runā un rīkojas saskaņā ar šīm kategorijām. Daudzkārt smagāk būs tiem ļaudīm, kuru rīcības motīvus turpina diktēt bailes un egoisms.


Šīm jaunajām enerģijām, kā vienotam veselumam, var dot nosaukumu – Gaismas Ēras enerģija. Pats būtiskākais ir tas, ka šo enerģiju ietekmē atkāpjas duālisma enerģijas un, ka turpmākajos 1000 gados planetārā līmenī tiks likvidētas visas duālisma enerģiju sekas un cēloņi. Tāpēc, runājot nosacīti, sākot ar 2013. gadu mēs varēsim teikt, ka ir sākusies Gaismas Ēra, tomēr individuālā plānā katram atsevišķam cilvēkam Gaismas Ēra var iestāties gan ātrāk, gan vēlāk par tikko minēto laiku. Pāreja uz jauno ēru vienmēr sākas ar pārejas periodu, kas ietver sevī attīrīšanās un sagatavošanās procesus, kā globālā planetārā līmenī, tā arī katras dvēseles individuālajā līmenī.


Gaismas Ēras enerģijas sastāv no baltās gaismas ar zeltītu un sudrabainu piejaukumu. Sudrabainā un zeltītā  enerģija ir augstāko līmeņu enerģijas. Ja baltā gaisma atbilst trīsdimensiju pasaulei, tad sudrabotā un zeltītā enerģija atbilst ceturtajai un augstākām dimensijām. Iznāk, ka apgūstot šīs enerģijas, cilvēki praktiski apgūst augstas frekvences enerģijas, kuras atbilst  augstāku dimensiju enerģijām un tad, kad šīs enerģijas masveidā piepildīs planetāro līmeni, kad tās iezemēsies planētā Zeme, tad cilvēki ar savu nodomu spēku un psihisko enerģiju spēs veidot notikumus fiziskajā plānā.


© 2010, Copyright Oleg Demidov, Sirius center

All Rights Reserved


Piešķirta atļauja kopēt un dalīties ar šo informāciju tikai kopumā, iekļaujot paziņojumu par autortiesībām un nemainot satura informāciju

http://www.sirius-centrs.lv/lv/section/index/menu_item_id/57/section_id/50


Pievienots: 2011/03/13