2012.gada ziemas saulgrieži nenozīmē pasaules galu

Carlos Barrios2012. gadā nebūs pasaules gals


Carlos Barrios ir vēsturnieks, antropologs un pētnieks. No 19 gadu vecuma viņš 25 gadus ir mācījies pie Maiju vecajiem. Viņš kļuva par Maiju Ajq’ij, par Ērgļu cilts priesteri un garīgo pavadoni.


Pirms daudziem gadiem Carlos uzsāka daudzo Maiju kalendāru pētniecību. Viņš intervēja ap 600 tradicionālo Maiju priesterus jeb vecajos.


„Daudzi antropologi apmeklē maiju tempļus, pēta hieroglifus un rada savas interpretācijas par Maijiem, bet viņi maiju zīmes nelasa pareizi”, uzskata Carlos Barrios. Viņi saka, ka pasaule beigs eksistēt 2012.gada decembrī. Maiju vecajie ir neapmierināti ar to. Pasaule nebeigs pastāvēt. Tā transformēsies. Tikai paši Maiju vecajie zina kā pareizi interpretēt Maiju kalendārus, citi to neprot.


Maiju priesteri izprot 17 dažādus kalendārus, daži no tiem apraksta laiku vairāk kā 10 miljonu gadu garumā. Kopš 1987.gada pasaules uzmanību nepārtraukti piesaista Tzolk’in jeb Cholq’ij kalendārs.


Tas ir radīts pirms daudziem laikmetiem un tā pamatā ir Plejāžu cikliskums. Tas joprojām tiek uzskatīts par sakrālu kalendāru. Ar šo kalendāru palīdzību maiji ir sekojuši līdzi svarīgiem vēstures pagrieziena punktiem.


Piemēram, priesteri, kas darbojās ar kalendāriem kā svarīgu pagrieziena punktu Maiju vēsturē bija noteikuši dienu, kad kā tika pareģots ir jāatgriežas kādam svarīgam sencim, kurš „nāks kā tauriņš”. Saskaņā ar rietumu pasaules kalendāru šī diena ir 1519.gada 21.aprīlis, kad Kortess un viņa 11 spāņu buru kuģu flote no Austrumiem ieradās vietā, ko šodien sauc par Verakrūzu.


Kad spāņu kuģi tuvojās krastam, vietējie ļaudis tos gaidīja un raudzīja, kas tagad notiks. Kuģu plīvojošās buras līdzinājās lidojošiem tauriņiem. Tādā veidā iesākās jaunā ēra, ko viņi gaidīja saskaņā ar viņu kalendāru teikto. Maiji nosauca šo jauno ēru par Deviņiem Bolomtikus jeb deviņām Ellēm, kas katra ilga 52 gadus. Šajā laikā vietējiem ļaudīm tika atņemta gan zeme, gan brīvība, valdīja savstarpēja necieņa un daudz dažādas slimības.


Tas, kas sākās ar Kortesa ierašanos, turpinājās līdz 1987.gada 16.augustam. Šo dienu daudzi cilvēki atceras kā harmoniskās konverģences (saplūšanas) dienu, kad ļaužu miljoni pulcējās sakrālajās vietās un piedalījās ceremonijās, lūdzot mierīgu pāreju uz jauno ēru, uz Piektās Saules Pasauli.


Par laiku no šī datuma 1987.gadā līdz šodienai C.Barrios saka: ”Šajā laikā materiālistiskās pasaules labā roka ir sākusi izzust, lēni, bet nepielūdzami. Mums tuvojas ēra, kur būs miers un cilvēki dzīvos harmonijā ar dabu, ar Zemes Māti. Mēs vairs neesam Ceturtās Saules Pasaulē, bet vēl neesam Piektās Saules Pasaulē. Šis ir laiks pa vidu starp tām, pārejas un pārmaiņu laiks. Virzoties cauri šīm pārmaiņām, mēs piedzīvosim globālu apkārtējās vides iznīcināšanu, sociālu haosu, karus, un arvien spēcīgākas Zemes pārmaiņas.”


Tas viss ir paredzēts maiju kalendāros. C.Barrios saka, ka Maiju priesteri 2012.gada 21.decembri uzskata par atdzimšanas dienu, par Piektās Saules Pasaules sākuma dienu. „Tas būs tādas jaunas ēras sākums, kuru noteiks tas, ka solārais meridiāns šķērsos mūsu galaktikas ekvatoru un zeme nostāsies vienā līnijā ar mūsu galaktikas centru. Izveidosies kosmisks krusts, kas tiek uzskatīts par Svētā Koka jeb Dzīvības Koka jeb Pasaule Koka iemiesošanos, koka, kas tiek pieminēts visās mūsu pasaules garīgajās tradīcijās.”


Daži pētnieki saka, ka šī planētu izlīdzināšanās ar mūsu galaktikas sirdi atvērs kanālu kosmiskās enerģijas plūsmai cauri mūsu Zemei, tā paaugstinot visa šeit esošā vibrācijas.


Šis process jau ir iesācies. „Pārmaiņas tagad paātrinās un tās turpinās paātrināties”, saka C.Barrios. „Ja cilvēki šajā 2012.gada datumā nebūs iznīcinājuši pārāk daudz no tā, kas ir uz mūsu planētas, mēs pacelsimies jaunā augstākā līmenī. Lai tur nonāktu, mums ir jāpārveido ļoti stipri spēki, kas cenšas nobloķēt šo ceļu.”


Kāds ceļš mūs sagaida turpmāk?


Atbilstoši savai izpratnei par maiju tradīciju un kalendāriem C.Barrios piedāvā sekojošu skatījumu uz to, kur mēs esam un kāds ir mūsu turpmākais ceļš. 2012.gada ziemas saulgrieži nenozīmē pasaules galu. Viņš apgalvo: „Cilvēce turpināsies, tikai citādā veidā. Materiālās struktūras mainīsies. Tādējādi mums būs iespēja būt cilvēcīgākiem. Mēs dzīvojam Maiju kalendāru un pareģojumu vissvarīgākajā laikā. Visas tradīcijas un pareģojumi mūsu pasaulē runā par vienu un to pašu. Vairs nav laika spēlēties. Šī laika garīgais ideāls ir darbība. Ļoti daudz spēcīgas dvēseles ir inkarnējušās tieši šajā laikā, ļoti stipras. Un tā ir patiesībā abās pusēs, gan gaismas, gan tumsas…”


Aicinājums apvienoties.


C.Barrios izstāstīja kādu stāstu par nesenu Maiju jaunā gada ceremoniju. Viņš teica, ka kāds cienījams viedais, kurš cauru gadu dzīvo vientulībā kādā kalnu alā, bija īpaši ieradies uz šo ceremoniju, lai uzrunātu sapulcējušos. Viņa uzruna bija vienkārša un īsa. Viņš aicināja visus cilvēkus apvienoties, lai atbalstītu dzīvību un gaismu. Pašlaik katrs cilvēks vai cilvēku grupa iet savu ceļu. Viedais no kalniem teica, ka, ja visi gaismas cilvēki varētu kādā veidā apvienoties, tad vēl ir cerība.


C.Barrios to paskaidroja: „ Mēs dzīvojam polaritāšu pasaulē: diena un nakts, vīrietis un sieviete, pozitīva un negatīvs. Gaisma un tumsa ir viena otrai nepieciešama. Tās ir līdzsvarā. Tieši tagad tumšā puse ir ļoti spēcīga, un tai ir pilnīgi skaidrs, ko tā vēlas. Viņiem ir savs pilnīgi skaidrs nākotnes redzējums, skaidras prioritātes, skaidra hierarhija. Viņi aktīvi darbojas dažādos veidos, lai nepieļautu savienošanos ar Piektās Pasaules enerģijām 2012.gadā.


Gaismas pusē ikviens domā, ka viņš vai viņi ir vissvarīgākie, ka viņa paša sapratne vai viņa grupas sapratne ir pareizā atslēga. Te ir kultūru un uzskatu dažādība, te ir zināma konkurence, viedokļu izkliedētība, trūkst vienotības.”


C.Barrios saskata:” Tumsas puse bloķē apvienošanos caur noliegumu un materiālismu. Tā darbojas arī pie to iznīcināšanas, kas darbojas ar gaismu, lai paceltu Zemi augstākā līmenī. Viņiem patīk vecās, aizejošās Ceturtās Pasaules enerģija, materiālisms. Viņi nevēlas to mainīt. Viņi vēlas palikt šajā līmenī nevis pāriet augtākā. Aizejošās Ceturtās Pasaules tumsas spēks nevar tikt iznīcināts vai pārspēts. Tas ir pārāk spēcīgs un skaidrs un tā būtu nepareiza stratēģija. Tumsa var tikai tikt transformēta, kad pretī stājas vienkāršība un atvērta sirds jeb īsta sirsnība. Tas ved pie apvienošanās, saplūšanas kopā, kas ir Piektās Saules Pasaules pamats.”


C.Barrios uzsver, ka jaunā Piektās Saule ēra liek pievērsties līdz šim pienācīgi nenovērtētajam pamatelementam. Ja četri tradicionālie pamatelementi: zeme, gaiss, uguns un ūdens bija dominējošie dažādos iepriekšējos laikmetos, tad Piektās Saules ēras pamatelements būs ēteris. Skaidrojošās vārdnīcas ēteri definē kā retinātu gaisu visapkārt. Ēteris ir kā starpnieks. Tas ir telpa un pārraida enerģijas viļņus plašā vibrāciju diapazonā, no mobilajiem telefoniem līdz aurām.


Ēterisks mums saistās ar kaut ko nezemisku, ar debesīm. Ēteris, Piektās Saules pamatelements, ir dievišķīgs un tam nav materiālas substances, bet tas nav mazāk reāls kā koks, akmens vai gaļa. Kā teica Barrios, ētera kontekstā ir iespējama polaritāšu saplūšana. Cilvēkos vairs nebūs ne tumsības, ne gaismas, bet tikai paaugstināta saplūsme. Pašlaik gan tumsas valstība nav šajā ieinteresēta. Viņi ir organizējušies, lai šo nepieļautu. Viņi sekmē līdzsvara izjaukšanu uz Zemes un apkārtējā vidē, lai mēs nebūtu gatavi 2012.gada enerģētiskajām pārvērtībām. Tāpēc mums jādarbojas kopā un vienoti, lai nodrošinātu mieru un līdzsvaru ar pretējo pusi. Mums jārūpējas par Zemi, kas baro un uztur mūs. Mums tagad jāpieliek viss mūsu saprāts un sirdis, lai apvienotos un saplūstu vienotībā, lai varētu stāties pretī otrai pusei un aizsargātu dzīvību, lai mēs būtu gatavi šim vēsturiskajam brīdim.”

 

C.Barrios kādā savā uzrunā teica, ka mēs atrodamies ļoti kritiskā pasaules vēstures brīdī. Mūsu planēta var tikt atjaunota vai arī iznīcināta. Tagad ir pēdējais laiks mosties un sākt darboties. Ikviens ir vajadzīgs. Jūs visi šeit esat kāda iemesla dēļ. Ikvienam no mums, kas atrodas šeit un tagad, ir kāds svarīgs mērķis. Šis ir grūts, tomēr īpašs laiks. Mums ir iespēja strauju augt, un mums ir jābūt gataviem šīm īpašajam vēsturiskajam brīdim.


Barrios piedāvāja vairākus padomus kā cilvēki šos turpmākos gadus varētu nodzīvot līdzsvarā. „Paredzētās pārmaiņas notiks” viņš teica, „bet mūsu attieksme un darbība noteiks cik skarbas vai mierīgas tās būs. Mums ir jādarbojas, lai pārmaiņas notiktu, piemēram, jāievēl tādi mūs pārstāvoši cilvēki, kas izprot un kas veiks nepieciešamās politiskās darbības, lai saudzētu zemi. Meditācijas un garīgas prakses ir labas, bet nepieciešama ir arī darbība. Ir ļoti svarīgi noskaidrot, kas jūs esat un kādas ir jūsu attiecības ar Zemi.


Attīstiet sevi saskaņā ar savām tradīcijām un savas sirds aicinājumu. Atcerieties cienīt atšķirīgo un tiekties pēc vienotības. Ēdiet gudri. Daudz pārtikas ir sabojāts viltīgā, neveselīgā veidā. Pievērsiet uzmanību tam, ko jūs uzņemat savā ķermenī. Mācieties uzglabāt pārtiku, enerģiju iekonservējošā veidā. Iemācieties kādas labas elpošanas tehnikas, lai apgūtu elpošanas meistarību. Esiet tīri un gaiši. Sekojiet garīgajām tradīcijām ar senām un varenām saknēm. Nav svarīgi tieši kādai garīgajai mācībai, to jūsu sirds jums pateiks priekšā, svarīgi ir lai tai būtu spēcīgas un varenas saknes. Mēs dzīvojam enerģijas pasaulē. Šajā laikā ļoti svarīgs uzdevums ir iemācīties sajust vai saskatīt ikvienas dzīvas būtnes (cilvēku, dzīvnieku, augu) vai priekšmeta enerģiju .


Tas kļūst jo svarīgāk, jo tuvāk pietuvojamies Piektās Saules Pasaulei, jo tā asociējas ar ēteri – pasauli, kur dzīvo un viļņojas enerģija. Dodieties uz zemes sakrālajām vietām, lai lūgtu par mieru, godinātu Zemi, kas sniedz mums barību, drēbes, pajumti. Mums ir atkal jāaktivizē šo sakrālo vietu enerģija. Tas ir mūsu darbs.


Kāda vienkārša un efektīva lūgšanas tehnika ir iedegt baltu vai gaiši zilu sveci. Brīdi esiet pilnīgā mierā. Izsakiet savu nodomu liesmā un nosūtiet šo gaismu līderiem, kuru varā ir izraisīt karu vai saglabāt mieru. Tas ir mūsu darbs, kas jādara.”


C.Barrios uzskata, ka šis ir ļoti kritisks brīdis gan cilvēcei, gan zemei. Katrs cilvēks ir svarīgs. Ja esat inkarnējies šajā laikā, tad jums jāveic garīgs darbs planētas līdzsvarošanai. Viņš teica, ka Maiju viedie ir atvēruši durvis tam, lai citu rasu un tautu cilvēki var doties uz Maiju zemi un apgūt viņu garīgo tradīciju, viņu zināšanas. Maiji vienmēr ir cienījuši gan citas rases un tautas, gan citas ādas krāsas cilvēkus, gan arī citas garīgās sistēmas.


„Viņi zina, ka Maiju pasaules liktenis ir cieši saistīts ar visas pasaules likteni. Un lielākā gudrība ir vienkāršībā… Mīlestība, cieņa, iecietība, pateicība, piedošana. Tas nav kas sarežģīts. Patiesas zināšanas ir par brīvu. Tās ir iekodētas jūsu DNS. Viss, kas jums vajadzīgs, ir jūsos. Lielie skolotāji to ir teikuši jau no paša sākuma. Atrodiet savu sirdi, un jūs atradīsiet savu ceļu”


Carlos Barrios ir autors grāmatai „The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012”


Tulkoja: Māra BrantePievienots: 2010/12/26