Jums pašiem ir jāiemācās novērtēt savu rīcību, savas domas un atbrīvoties no visa tā iznīcīgā un cilvēciskā, kas traucē jūsu virzībai pa Ceļu

2. janvāris 2006. gadsIemīļotais Zaratustra caur Tatjanu Mikušinu ES ESMU Zaratustra, atkal atnācis pie jums caur šo sūtni.

Attālums laikā, kas šķir mūs no iepriekšējās tikšanās, nav tik ievērojams*, taču tas attālums, ko jūs pārvarējāt savā apziņā, tie, kas regulāri lasa mūsu dotos diktātus caur šo sūtni, ir tik nozīmīgs, ka salīdzināt to var tikai ar supernovas zvaigznes uzliesmojumu. Saprāta un Dievišķās apziņas zvaigznes, kas apmirdzējusi jūsu prātus un sirdis kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes. 


Es vēroju jūsu apziņas stāvokli. Man ir tāda iespēja. Un es redzu jūs, kas ar šo diktātu lasīšanas palīdzību ir pacēlušies jaunā apziņas līmenī, tieši kā jaunu zvaigžņu uzliesmojumus tumsā, kurā joprojām ir tīta Zeme.


Katrs no jums apgaismo nelielu platību ap sevi, spīdot tiem cilvēkiem, ar kuriem tiekas ikdienas dzīvē. Taču, jo lielāks skaits šādu zvaigžņu un zvaigznīšu uzliesmos uz planētas Zeme, jo gaišāka un priecīgāka būs vispārējā atmosfēra, kas valda uz planētas.


Ikdienas steigā jūs nepamanāt tās izmaiņas, kas notiek jūsu apziņā. Un tāpēc ticiet man. Un ja mums izdosies tuvākajā laikā saglabāt tādu pašu jūsu apziņas izaugsmes tempu, tad jau tagadējās paaudzes dzīves laikā jūs sajutīsiet labvēlīgas pārmaiņas uz planētas. Pārmaiņas, kas vērstas nevis tehniskā progresa virzienā, uz ko planēta virzījās visu šo laiku, bet pārmaiņas, kas vērstas garīgā progresa virzienā, dvēseles attīstības virzienā. Un līdz ar to, ka jūs gūsiet arvien un arvien lielāku saskaņu ar Augstākajām Pasaulēm, šo pasauļu iekļūšana jūsu pasaulē kļūs arvien vairāk sajūtama. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies panākt, un tas ir tas, uz ko mēs aicinām jūs.


Kad jūs pastāvīgi esat iegrimuši neticības atmosfērā, kurā valda negatīvas enerģijas un īpašības, jums ir grūti sajust mūsu vibrācijas un jums ir grūti sajust saikni ar Dievišķo pasauli. Taču arvien un arvien lielāks jūsu daudzums, pat atrodoties lielās pilsētās, ir spējīgi kaut vai uz īsu brīdi tik daudz paaugstināt savu apziņu, lai būtu iespējams pieskarties smalkajām pasaulēm. Un, jo lielāks daudzums no jums būs spējīgi paaugstināt jūsu apziņu un ceļot smalkajās pasaulēs, jo ātrākā tempā notiks pārmaiņas uz planētas Dievišķā attīstības Ceļa virzienā.


Pašlaik jūs esat viszemākajā materialitātes punktā. Un tāpēc tumšo enerģiju iedarbība uz jums ir tik liela, ka jūs burtiski esat ietīti šajās enerģijās. Tās ir jūs ietinušas un jūs nevarat iegūt pietiekamu brīvību, lai pārvietotos telpā un laikā. Un jums ir grūti iztēloties jūsu cilvēciskajā apziņā tās iespējas un tos apvāršņus, kas var pavērties jebkurā brīdī, atliek jums tikai parādīt tiekšanās un ticības īpašības.


Tāpēc, lai arī kādā stāvoklī būtu jūsu dvēseles un lai arī kā jūs būtu noslogoti ar jūsu ikdienas lietām un cilvēciskajām problēmām, vienmēr atcerieties, ka tas viss ir tikai uz laiku. Un tiklīdz jums izdosies spert pirmo, vēl nepārliecinošo soli uz Dievišķās realitātes apjaušanas pusi un izteikt lūgumu pēc palīdzības, tā visi Gaismas Spēki un eņģeļi steidzīgi metīsies jums palīgā. Lai jūs nemulsina tas, ka palīdzība jums netiks sniegta acumirklī. Mums ir vajadzīgs laiks, lai sakārtotu ārējos apstākļus un atraktu karmiskos aizgruvumus. Taču tas, ko jūs mums lūdzat savās lūgšanās un savās vēstulēs, kā likums, piepildās tādā vai citādā pakāpē. Jums vajag tikai nelielu piepūli pielikt katru dienu. Jūsu lūgšanas dažkārt nav svarīgas pašas par sevi tāpēc, ka jums nav vēl tāda lūgšanu lasīšanas momentuma, kāds ir nepieciešams, lai panāktu reālu iedarbību. Bet jūsu ikdienas centieni noteikti tiks atalgoti. Tāpēc, ka mēs saprotam un novērtējam, cik jums dažkārt ir grūti veltīt kaut vai dažas minūtes lūgšanai. Tāpēc, ka šķiet, ka viss jūsu apkārtnē pretojas jums, tiklīdz jūs sākat nopietni nodarboties ar jūsu saistību izpildīšanu, kuras jūs uzņēmāties vēstulēs Karmas Valdei, vai vienkārši parādījāt sirds apņemšanos un nolēmāt nesavtīgi veltīt svētajam darbam zināmu laiku.


Nebaidieties ne no kādiem šķēršļiem, kas nostājas jūsu priekšā jūsu pasaulē. Tāpēc, ka šķēršļi nozīmē tikai to, ka ir nepieciešams tos pārvarēt. Ja jūs katru dienu pārvarēsiet šķēršļus un katru dienu izpildīsiet sev uzliktos pienākumus, tad tas tiekšanās momentums, ko jūs pa šo laiku sapelnīsiet, ar laiku jums palīdzēs jūsu lūgšanās. Tāpēc, ka jūsu lūgšanas ar laiku iegūs arvien un arvien lielāku spēku.


Jūs lūdzaties pat ne ar vārdiem, jūs lūdzaties ar savām sirdīm, ar jūsu siržu uzliesmojumu. Un mēs vienmēr jūs redzam, kad jūs patiesi raidāt jūsu lūgšanu. Šajā brīdī jūs uzliesmojat līdzīgi milzīgam gaismas uzliesmojumam, un šis uzliesmojums kalpo par signālu mums un eņģeļiem un mēs traucamies pie jums, lai palīdzētu.

Jūs zināt, ka vislabāk darbojas tās lūgšanas, kuras jūs izsakāt patiesi un nesavtīgi savā sirdī.


Tāpēc, kad Jēzus runāja par to, ka jums vajag nošķirties un aizvērt istabas durvis, kurā jūs raidāt lūgšanas, tad tas ir pilnīgi pareizs padoms**. Tāpēc, ka jebkurai publiskai lūgšanai ir liekulības zīmogs.


Un daudzi no tiem, kas katru dienu apmeklē baznīcas vai lūgšanu namus, dara to vairāk svētulības un liekulības mudināti nekā patiesas ticības un uzticības vadīti.


Protiet atšķirt šos stāvokļus sevī. Neliekuļojiet un nemāniet paši sevi. Nav jūsu pasaulē cita tiesneša, kā tikai jūs paši. Un jums pašiem ir jāiemācās novērtēt savu rīcību, savas domas un atbrīvoties no visa tā iznīcīgā un cilvēciskā, kas traucē jūsu virzībai pa Ceļu.


Un, lielos vilcienos ņemot, jums nav vajadzīgs nekāds ārējais vadītājs tāpēc, ka jūsu galvenais tiesnesis vienmēr ir jūsu iekšienē. Tas ir jūsu Augstākais ES, jūsu sirdsapziņa, jūsu ES Kristus.


Tāpēc jums būs lietderīgi analizēt visas jūsu darbības, kuras jūs esat veikuši dienas laikā. Pieņemiet par likumu burtiski dažas minūtes pirms iemigšanas veltīt aizvadītās dienas un jūsu darbību analīzei, ko dienas laikā esat veikuši. Netiesājiet sevi stingri par jūsu kļūdām, kuras esat pieļāvuši. Un neļaujiet jūsu miesīgajam prātam atkal un atkal ievilkt jūs tajās nosodāmajās situācijās, kurās jūs iekļuvāt dienas laikā. Vienkārši novērtējiet situāciju un stingri savā sirdī pieņemiet lēmumu nekad vairs neiesaistīties šajā negatīvajā stāvoklī vai nosodāmajā darbībā. Palūdziet palīdzību savam Augstākajam ES, lai viņš pasaka priekšā jums to brīdi, kad jūs nākamo reizi stāvēsiet uz analoģiskas situācijas sliekšņa, un palīdz jums izdarīt pareizu izvēli.


Nekad neļaujiet sev vairāk kā vienu minūti koncentrēties uz jebkādām negatīvajām dienas norisēm. Jums pietiek vienkārši dot novērtējumu notikumiem. Tāpēc, ka tad, ja jūs domājat un pārāk ilgi analizējat negatīvu situāciju, jūs piebarojat to ar savu enerģiju. Un rezultātā jūs radāt negatīvās enerģijas sablīvējumu, kas maldīsies izplatījumā un pievilksies pie tiem cilvēkiem, kuru vibrācijas sakritīs ar šī negatīvās enerģijas sablīvējuma vibrācijām. Ar to pašu jūs burtiski radīsiet cēloņus jūsu nākotnes problēmām un nākotnes situācijām. 


Jūsu apziņai pastāvīgi jāsaglabā tā skaidrība, kas piemīt maziem bērniem. Atdaliet no sevis visus nekvalitatīvos un negatīvos stāvokļus.


Iztēlojieties, ka jūs ņemat nazi un nogriežat nost no sevis tās domas un uzmācīgos stāvokļus, no kuriem jūs nevarat tikt vaļā. Mēģiniet aizvietot šos negatīvos stāvokļus ar pozitīviem tēliem un izjūtām. Apceriet ar savu iekšējo redzi skaistas puķes, dabas ainavas, klausieties mierīgu, maigu mūziku. Ļoti derīgi būs pirms miega gremdēties zvaigžņu un galaktiku ainu vērošanā. Klausieties un centieties saklausīt klusuma balsi, kas nāk pie jums no kosmosa dzīlēm un izplatījuma.


Es devu jums vielu pārdomām. Un es šodien atstāju jūs cerībā, ka jūs izmantosiet manus padomus un atcerēsieties par tiem tad, kad tie jums būs nepieciešami.


ES ESMU Zaratustra, un es stāvu Dievišķās harmonijas liesmā.


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Iemīļotais Zaratustra deva savu diktātu 2005. gada 30. martā Miesīgajam prātam jādod vieta Dievišķajam saprātam

** „Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz, sinagogās un ielu stūros stāvēdami, Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti; tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, ko jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.

Mateja 6:5-8”


© Tatjana Mikušina, 2006

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.08-2006.01.htmlPievienots: 2010/12/08