KURP DODAMIES TĀLĀK?

No Patrīcijas Diānas Kota- Robles


17. un 18. jūlijā simtiem tūkstošu, visticamāk, vairāki miljoni cilvēku visā pasaulē piedalījās dažādās Gaismas aktivitātēs, kas bija veltītas Vienotības Apziņas matricas kopradīšanai. Debesu Spēki ir apliecinājuši, ka mūsu apvienotie centieni ir vainagojušies ar Dievišķu Uzvaru un tagad Vienotības Apziņā pulsē katra šīs planētas Dzīvības daļiņa un vilnis.


Un tā, kas notiks tālāk? Mūsu atbildība tagad jākoncentrē un Gaismu, visu laiku spēcinot un piepildot mūsu domas, vārdus, jūtas un rīcību ar Dievišķo Mīlestību un Cieņu pret VISU Dzīvi. 


Dieva Gaismai palielinoties uz Zemes, tā paceļ virspusē visu, kas konfliktē ar Gaismu, dziedinot un transmutējot par oriģinālo, perfekto. Mēs tikko pieredzējām varenas Gaismas padevi, kas veicināja cilvēkus visā pasaulē pievienoties un atbalstīt Vienotības Apziņas radīšanas matricu. Tagad viss, kas konfliktē ar Vienotības Apziņu tiks pacelts virspusē un dziedināts. Tas attiecas arī uz bailēm, kas saistītas ar separāciju un dualitāti.


No malas varētu izskatīties, ka paātrinātā un spēcinātā Dieva Gaismas padeve notiekošo pasliktinās, bet tas ir tālu no Patiesības. Tāda ir ilūzija. Gaismas Spēki ir devuši sekojošu informāciju, jo mums ir skaidri jāsaprot, kas notiek, kad piesaucam Dieva Gaismu. Gaismas Spēki nevēlas mums atņemt drosmi. Tie vēlas, lai mēs turpinām darbu.


Un tā, ļoti svarīgi, vitāli svarīgi ir atcerēties to, ka esam Viens. Separācija nepastāv. Lai tālāk virzītos Gaismā, mums ir jātransmutē cilvēku, mūsu pašu radītās pagātnes kļūdas. Tas nozīmē tikai to, ka visam tam, kas konfliktē ar Dieva Gaismu, ir jāpaceļas virspusē dziedināšanai un transmutācijai, lai tas atkal varētu kļūt par Dievišķu Pilnību. To nozīmē teiciens “viss slēptais nu tiek atklāts”.


Neatkarīgi no tā, cik bēdīgi slavenas un nožēlojamas varētu būt cilvēku radītās lietas, tā enerģija, kas bijusi visa radītā pamatā ir tīrās Dieva Sirds Gaisma. Jūs un es un ikviens cilvēks ir atbildīgs par radītajām nepilnībām un kļūdām, mums tās ir jāpārvērš atpakaļ par tīro Gaismu. Tas attiecas uz pilnīgi visām nepilnībām. Viss tas, kas neatspoguļo Dieva Kauzālā Ķermeņa saskaņu, harmoniju un līdzsvaru ir cilvēku nepilnības. Tas ietver sevī nabadzību, slimības, naidu, aizspriedumus, korupciju, alkatību, mantkārību, vardarbību, karu, reliģisko fanātismu, varaskāri un jebkuru citu fizisko izpausmi, kas ir zemāka par pilnību Debesis uz Zemes.


Kad lūgšanās, meditācijās, piesaukumos, afirmācijās vai kādā citā veidā piesaucam Dieva Gaismu, tad mums atsaucas mūsu Dievs Tēvs- Māte un uz Zemes palielinās Dieva Gaisma. Dieva Bezgalīgās Pilnības frekvence appludina planētu un ieiet katras atoma un subatoma daļiņas tīrajā kodolā un Dzīves vilnī.


Pilnīgi visam pamatā un kodolā pulsē oriģinālā Dieva Gaisma ar savu potenciālu. Tas attiecas uz katru cilvēku, vietu, apstākļiem, notikumiem, lietām visu, kas eksistē uz šīs planētas. Piemēram, nabadzības pamatā vienalga pulsē Dieva Dievišķā Pārpilnība. Ikvienas slimības kodolā joprojām pulsē Dievišķā Veselība. Jebkura kara pamatā atrodama Dievišķā Miera potenciāls. Katrā naida elektronā ir Dievišķās Mīlestības potenciāls. Tas pats attiecas arī uz cilvēkiem. Nav svarīgi cik zemu kritis vai degradējies būtu cilvēks, viņa Sirds Liesmā joprojām atrodas Dieva mīļotā bērna Dievišķais potenciāls.


Iemesls, kāpēc dažkārt pēc Dieva Gaismas piesaukšanas, notikumi it kā pasliktinās ir tāds, ka Gaisma ieiet tīrības tīrajā kodolā un aktivizē sākotnējās Dievišķās spējas, kas joprojām ir iekodētas katrā dzīves daļiņā. Viss, kas konfliktē ar šo potenciālu, tad tiek pacelts virspusē dziedināšanai un pārvēršanai atkal par Gaismu. Tāds process ir absolūti nepieciešams.


Praksē tas izskatās šādi: mēs piesaucam labklājību, Dieva Gaisma ienāk tīrajā kodolā, katrā mūsu dzīves enerģijas elektronā un konfliktē ar to, kas nav labklājība. Gaisma aktivizē visa tā, kas nav labklājība Dievišķo potenciālu, šis Dievišķais Potenciāls ir Dieva Bezgalīgā Pārpilnība. Tad Dieva Pārpilnības vibrācija izgrūž virspusē katru domu, vārdu, darbību vai sajūtas, kas ir atbildīgas par mūsu nabadzības izpausmēm. Tāpēc no malas izskatās, ka stāvoklis pasliktinās, jo virspusē parādās dziedināmās lietas.


Mūsu, kā cilvēku baiļpilnā ego ierobežotā uztvere apstājas šajā vietā, koncentrējot uzmanību uz nabadzības izpausmi nevis uz Dieva Pārpilnību.


Tagad, kopā ar Vienotības apziņu, kas apņēmusi Zemi, viss, kas konfliktēs ar Gaismu tiks pacelts virspusē, bailes, kas balstītas uz atdalītību un dualitāti. Mums jābūt īpaši uzmanīgiem un jāpievērš uzmanība tam, ko spēcinām ar savām domām, vārdiem, sajūtām un darbību.


Mēs radām savu Zemes dzīvi ar domu un jūtu palīdzību. Ja koncentrējamies uz bailēm, separāciju un dualitāti, tad to spēcinām un piesaistām dzīvē. Tik vienkārši. Pašu nesaprašanas dēļ esam radījuši aplamu „riņķa danci”. 


Pienācis laiks efektīvāk iemācīties pārveidot virspusē nonākušās negatīvās enerģijas, saglabājot koncentrēšanos uz pozitīvo. Debesu Spēki ir devuši zināšanas un brīnumainus instrumentus. Viens no tādiem ir Violetā Liesma.

Violetā Liesma dominēs nākamos 2000 gadus.

Violetā Liesma veidojas sajaucoties Dieva Tēva safīra zilajam staram (gribas, spēka un varas staram) ar Dieva Mātes kristāliski rozā staru (mīlestības, apbrīnas un cieņas pret dzīvi staram). Šī Svētā Uguns atspoguļo Dieva Tēva- Mātes perfekto līdzsvaru.

Violetā Liesma ir daudz spēcīgāks un varenāks līdzeklis nekā mēs savos prātos to varam iedomāties. Regulāri lietojot, tā pārveidos katru mūsu dzīves enerģijas elektronu, ko esam kļūdaini radījuši jebkuros laikos, zināmās un nezināmās eksistencēs. Tā strādā kā atomiskais paātrinātājs. Violetā Liesma paaugstina nesaskanīgo enerģiju frekvences un pārvērš dziedināšanas un harmonijas vibrācijās. Piesaucot Violeto Liesmu un spēcinot to ar sajūtām par piedošanu sev un citiem, tā veic brīnumus.

Jums nav jāpārzina katra Violetās Liesmas darbības šķautne, lai varētu to efektīvi pielietot. Jums tikai jāpiesauc jūsu ES ESMU Klātbūtne, kas saņemtu Violeto Liesmu un tad jāaicina Dieva Tēva- Mātes brīnumainā dāvana.


http://eraofpeace.org 


Tulkoja Māra Brante

Pievienots: 2010/07/30