2010.gada 17.-18.JŪLIJS

No Patrīcijas Diānas Kota- Roblas


VIENOTĀS APZIŅAS SPĒKPILNĀ IESPĒJA


Tikko esam izgājuši cauri vēl nebijušiem notikumiem, tie bija saistīti ar planētu novietojumu, īpaši spēcīgiem Saulgriežiem, Mēness un Saules aptumsumiem. Gaismas padeve, kas nāca kopā ar šiem notikumiem, palīdzēja cilvēcei sašķelt daudzu kristalizēto negatīvo enerģiju blokus un uzkrājumus, kas līdzi ar mums nākuši no pagātnes. Mēs esam atbrīvojuši daudzas vairs nederīgas uzskatu sistēmas un uzvedības modeļus, kas nekalpo mūsu augstākajam labumam.


Viens no šādiem uzskatiem, faktiski visdestruktīvākais ir cilvēces ticība atdalītībai, separācijai un dualitātei. Par laimi iepriekšējo nedēļu notikumi ir bruģējuši ceļu vitāli svarīgam nākamajam Dievišķā Plāna solim, kas norisināsies jau šajā vasarā. Nākamais Dievišķā Plāna solis paredzēts, lai palīdzētu cilvēcei atcerēties to, ka mēs esam Viens vesels ar visu Dzīvi un Dzīvību, ka nepastāv separācija. Šis notikums radīs Apziņas Vienotību, kas savukārt cilvēci tuvinās Gaismai pilnīgi jaunā un fundamentālā veidā.


Kad būsim attīstījuši Apziņas Vienotību, tad izpratīsim, ka nepastāv tādi jēdzieni kā „mēs un citi”. Mēs atcerēsimies, ka visa dzīve ir savstarpēji saistīta, savstarpēji atkarīga, savstarpēji radniecīga. Un praktiski tas mūsu dzīvē nozīmē to, ka katra mūsu doma, vārds, sajūta vai rīcība ietekmē visu šīs planētas Dzīvi, katru tās jomu. Tikai padomājiet, ar katru vārdu, domu, sajūtu vai rīcību mēs vai nu radām vairāk Gaismas vai ēnas. Katru mīļu brīdi mēs vai nu pozitīvi vai negatīvi ietekmējam jebkuru cilvēku, vietu, apstākli vai notikumu uz Zemes. Tā ir liela atbildība!


Gaismasdarbinieku vadītās Vispasaules Gaismas aktivitātes koprada Vienotās Apziņas matricu „Apziņas konverģence...Vienotības vilnis”. Šis notikums risināsies un izmantos Dievišķās Gaismas padeves, kas no Kosmosa uz Zemi tiks sūtītas 2010. gada 17.un 18.jūlijā. Iniciators šai Gaismasdarbinieku aktivitātei ir Dr. Karls Johans Kolmens (Dr. Carl Johan Calleman), kurš pētījis un izstudējis maiju kalendāru un tā pareģojumus. Šis notikums ir Misijas Uzstādījums un Apziņas Konverģences Nolūks.


„Apziņas Konverģences misija ir satuvināt dažādus cilvēkus, attīstot un radot harmonisku enerģiju kritiskajā masas daudzumā, kas atbalsta iekšēju un ārēju uzskatu saskaņu. Mēs sanākam kopā vienotības garā, lai dziedinātu rētas, kas mūs šķir, lai nolīdzinātu konfliktus, kas mūs šķel, lai iedvesmotu Vienotības idejām un darbībām, lai savienotos kopā sirdīs un prātos un sveiktu Jaunās Pasaules piedzimšanu.


Apziņas Konverģence ir vispasaules indivīdu un organizāciju sadarbība, kuras nolūks ir izplatīt šo nodomu, nodemonstrēt tās- Vienotās Apziņas- piepildīšanos gan individuāli, gan visas pasaules iedzīvotājos kopumā. Piedalīties tiek aicināti jebkāda brieduma, vieduma un ticības pārstāvji, lai izteiktu to kā mēs kā īpatņi, varam pārkāpt un atteikties no gadiem ilgušajām robežām un ideoloģijām, un īstenot daudz cēlāku likteni.


Maiju kalendārā norādīts, ka šāda Globāla sadarbība sagatavo mūs apziņas evolūcijai. Maiju vecākie aicina mūs pievienoties cilvēces Dievišķajam Plānam ar lielāku atdevi un piepildījumu, lai apjaustu to, ka ‘mēs esam Viens kā vienas rokas pirksti’ – saka Vecajais Dons Aledžandro.


Gan vietēja rakstura, gan globālas norises- aktivitātes, meditācijas un lūgšanas- saskaņoti virzīs mūs uz priekšu visus tālākos mēnešus, kas sekos 17.un 18. jūlija pamata programmai.”


Apziņas Konverģences kustība apliecina cilvēkiem visā pasaulē ziņu laiks ir pienācis itin visiem virzīties tālāk uz priekšu, mainot separācijas un dualitātes uzskatus. Pienācis laiks visiem apvienoties kā vienai elpai, vienam sirdspukstam, vienai balsij, vienā tīrā Dievišķās Mīlestības apziņā. Mums jāapzina, jāierauga Dievišķība katrā sirdī un jānovērtē mūsu dažādības daudzveidības, tā ļaujot aiziet šķeļošajām pagātnes ilūzijām.Sākot ar šodienu un turpinoties 17. un 18. jūlijā un vēl turpmāk tālā nākotnē, sāksim Apziņas Vienotības dziedināšanas procesu, piesaucot Dieva Gaismu un izplešot šo Gaismu caur sevi, mūsu attiecībām, ģimenēm, sabiedrību, valstīm un visā pasaulē. Piepildīsim zemi, gaisu, ūdeni un uguns elementus, Dabas Valstību un VISU Dzīvi uz šīs planētas šajā dziedinošajā Dieva Tēva- Mātes un Debesu Spēku dotajā eliksīrā. Kopā mēs kop-radīsim Vienotās Apziņas formu, kas pārveidos cilvēci, pacels šo planētu un visas tās Dzīvību nākamajā Dievišķā Plāna fāzē.


Lūdzu, pievienojieties man, piesaucot Dieva Gaismu visas cilvēces un visas dzīvības vārdā.


Lai sagatavotu mūsu sirdis un prātus šīs Gaismas saņemšanai, sāksim ar apvienošanos vienā apziņā.


Es vedīšu jūs cauri šai vizualizācijai lietojot tekstu pirmajā personā, lai mēs visi varētu izjust Gaismas iedarbību pilnīgi individuāli, bet ZINIET, ka tās invokācijas jeb piesaukumi, kurus mēs radīsim šajās svētajās dienās paši priekš sevis, mēs radīsim un dosim VISAI cilvēcei un katrai Dzīvības un Dzīves daļiņai, kas atrodas uz šīs jaukās planētas Zeme. Un mēs sākam.


ES ESMU ieeju visdziļākajos manas sirds nostūros, Visaugstākā Dieva Dzīvojošajā slepenajā vietā. Te es nometos ceļos Mīlestības altāra priekšā un ļaujos mana zemākā cilvēciskā ego pārveidei par manu perfekto ES ESMU Klātbūtni, manu patieso Dieva Realitāti. (pauze)


Mana ES ESMU Klātbūtne pārņem manu fizisko, ēterisko, mentālo un emocionālos ķermeņus un ES ESMU paaugstina apziņu. Dieva Gaisma piepilda manu Būtību, es paceļos Apgaismotās Patiesības Realitātēs.


Šajā Gaismas oktāvā manā Sirds Liesmā ieplūst Vienotības Apziņa un pārpludina planētu Zeme svētījot visu Dzīvi. Tā kā cilvēce ir iesvētīta Vienotības Apziņas Gaismā, tad katra cilvēka RNS/DNS struktūrā tiek aktivizēti īpaši un specifiski ģenētiskie kodi. Šie kodi satur ikkatra cilvēka Dievišķo Spēju jeb Potenciālu Šķīsto un Pirmatnējo Konceptu. Gaismas aktivitāte spēcina katru Mīļotā Dieva Dēlu un Meitu piepildīt savu Dievišķo Uzdevumu, kā arī izprast viņu iemeslu atrasties te uz planētas.


Katra cilvēka prāta un emociju aktivizēšana attīra un savieno tos ar Patiesās Esības Harmoniju. Attīrīšanās rada iespēju apziņas prātam un virsapziņas prātam, kas atrodas katrā Cilvēka Būtnē, saplūst un kļūt par Vienu.


Šajā Vienotības stāvoklī, cilvēces ES ESMU Klātbūtne saņem pavēli un ikviena cilvēka dzīve, ķermenis, prāts un dvēsele tiek paātrināti pacelti apgaismības stāvoklī, kas attīra ceļu Vienotajai Apziņai un Dievišķā Plāna piepildījumam.


Vienotības Apziņa satur skaidrību un Dievišķās Mīlestības frekvences, tās pārvērš VISUS apstākļus un iemeslus. Atrodoties Dievišķās Gudrības apskāvienā, mēs aptveram Patiesību par to, ka esam Viens ar visu Dzīvi, mēs esam Viens ar mūsu Dievu Tēvu- Māti. Vienotības Apziņa savā būtībā un esencē satur mūsu pilno potenciālu un spējas, lai mēs paceltos pāri cilvēka radītajam, visām pašradītajām sāpēm un ciešanām, jo tad, kad mēs apvienojamies kopā kā Viens, tad mēs kļūstam par neierobežotu spēku un neizsakāmu varu.


Esot Vienotības Apziņā es saskatu un godāju Dievišķību katrā Cilvēciskajā Būtnē. Es parādos katra vīrieša, sievietes un bērna sirdī un redzu katrā Sirds Liesmā mītošu mirdzošu Gaismas Būtni. Apjaušot katra indivīda Dievišķību, ES ESMU Klātbūtne viņu- visu cilvēku- sirdīs sāk izplesties un paplašināties.


Pieaugot spēkā un varenībā katra cilvēka ES ESMU Klātbūtnei, uzskati, rīcība un uzvedība, kas saistīta ar bailēm, separāciju, trūkumu un ierobežojumiem, sāk izšķīst un izzust. Neatkarīgi no negatīvā dziļumiem, kādā var būt iekritusi cilvēka būtne, viņa vai viņas ES ESMU Klātbūtne pārņem kontroli un labo viņa dzīves virziena kursu.


Tagad es dziļi elpoju un uzņemu Vienotās Apziņas gaismu manā fiziskajā, ēteriskajā, mentālajā un emocionālajos ķermeņos. Kādu brīdi es tīksminos brīnišķās Gaismas brīnumā.


Ar manas ES ESMU Klātbūtnes palīdzību es veltu manu Dzīvi- lai tā kļūtu un būtu par Vienotības Apziņas Atvērtajām Durvīm līdz laikam, kad Jaunās Zemes perfektās izpausmes tiek manifestētas dzīvē, un visa Zemi aptverošā vai tai kalpojošā Dzīve, pieredz sekojošas Dievišķās Gaismas īpašības- Brīvību, Dievišķo Taisnību un Uzvaru. 

Un tā tas ir, mīļotais ES ESMU.


Patrīcija Diāna Kota-Robles

©2010 Patricia Diane Cota-Robles

 http://eraofpeace.org 

              

Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/07/16