SEMINĀRS „DZĪVĪBAS ZIEDS”


Š.g. 24., 25. un 26.septembrī Jūrmalā notiks seminārs „Dzīvības zieds”. Semināru vadīs sertificēts starptautiskās organizācijas „Dzīvības zieds” pasniedzējs Ņikita Jemeļjanovs (Maskava).


Ko varēs apgūt seminārā.

Semināra laikā paredzēts apgūt Sakrālās ģeometrijas pamatus, atraisīt atmiņas par to, kas mēs patiesībā esam, izzināt slepeno saikni ar visas Dzīvības Avotu.


Abu smadzeņu pusložu aktivācija. Zināšanas, kas palīdz loģiski izprast dzīves vienotību (kreisā puslode), un dažādos vingrinājumos iegūtā, ar dzīves vienotības sajūtu saistītā, pieredze (labā puslode) veicina abu pusložu līdzsvarotu darbību, kā arī aktivē čiekurveida dziedzeri. Tas vienlaicīgi ir arī priekšnoteikums sekmīgai Mer-Ka-Ba lauka aktivācijai.


Īpašā elpošanas sistēma, kuru māca semināra laikā, cilvēkam palīdz kļūt par savas dzīves radītāju. Apziņa un elpošana ir savstarpēji saistītas. Daudzas pasaules reliģijas un garīgās mācības uzsver, cik svarīga loma ir elpošanai, lai sasniegtu tādu apziņas stāvokli, kas ļautu dzīvot Apskaidrībā. 


Kā patīkams papildinājums teorētiskajām zināšanām paredzētas arī nelielas praktiskās nodarbības sakrālo formu izjušanā, zīmēšanā un ķermeņa izvingrināšanā.


Pieteikšanās un informācija:

www.energijuharmonija.lv

e-pasts: info@energijuharmonija.lv

tālrunis:  22330819Pievienots: 2010/07/15