Separācija – no Dievišķā Radītāja

7.jūnijs/2010


Saņemts caur Natāliju Glassoni

                     

Paceliet rokas pret mani un Es tās saņemšu, ietinot jūs manā mīlestībā. Atveriet sirdis uz mani un Es pārliešu jūs ar manas dvēseles maigo mīlestību. Atmodiniet jūsu dvēseli un ļaujiet tai izplesties un saplūst ar manām enerģijām, lai kļūtu un apvienotos par vienu ar manu gaismu. Mūsu gaisma, mīlestība un apziņa ir viena, mēs esam viena liela varena dvēsele un avots, separācija neeksistē, mēs esam viens, kad jūs ļaujat mums tādiem būt.


Ikviens manas dvēseles tīrais aspekts atrodas jūsu iekšienē un visā visapkārt jums, ļaujiet jūsu acīm un dvēseles redzei to skaidri saskatīt, jūs nekad neesat vieni, jo mēs vienmēr esam bijuši vienoti un tādi būsim mūžīgi. Meklējiet manu klātbūtni jūsu dzīvēs, saskatiet manu gaismu citu sirdīs un sejās, atpazīstiet manu mīlestību dabas tīrībā un skaistumā, atrodiet manu blāzmojošo un kvēlojošo klātbūtni sevī un jūs atskārtīsit, ka Radītāja/Dieva klātbūtne vienmēr ir bijusi ar jums. Atdalītība vienmēr ir bijusi ilūzija, separācija ir iedrošinājusi jūs dzīvot dzīvi kādā noteiktā veidā, lai sasniegtu kādu noteiktus mērķus. Cilvēce ir izaugusi un ļoti daudz apjēgusi atšķirtības procesa laikā, bet nu ir pienācis laiks tiekties, izbaudīt un eksistēt vienotībā ar visu kas ir Radītājs, ar katru vīrieti, sievieti un bērnu, ar katru dzīvnieku, augu un Zemes enerģiju un visu to, kas atrodas Radītāja Visumā.


Atšķirtība no Radītāja un vienam no otra ir pagājusi un ir pienākusi vienotības stunda, tagad ir laiks ļaut nošķirtības iemesliem izšķīst un izzust. Vispirms apjautiet separācijas esamību savā dzīvē un tad to izšķīdiniet ar mīlestības spēku. Lūdziet savu dvēseli savienoties ar manu enerģiju, ar manu dievišķo dvēseli, ļaujiet manai gaismai, kas piepildīta ar mīlestību un cēlsirdību ienākt jūsu dvēselēs, paturiet un izbaudiet šo mūsu enerģiju pārpilnību un ļaujiet tai ieplūst no jūsu dvēseles un sirds visā visapkārt. Kā vilnis mūsu apvienotā mīlestība izšķīdinās un aizskalos baiļu cēloņus, izolāciju un atšķirtību, savienojot Radītāja enerģijas kopā kā vienu uz Zemes. Kad ikviens cilvēks pieņems Radītāja enerģijas klātbūtni sevī, tas ļaus dievišķajam gaismas avotam ieplūst arī citos, apjaušot, apvienojot, pieņemot un integrējoties ar citu cilvēku patiesību harmonijā un svētībā, visa Zeme kļūs par lielu Radītāja gaismas/ apziņas avotu.


Jūsu lielākā atskārsme varētu būt fakts, ka jūs tiecaties pēc Radītāja, sapņojat par pacelšanos un atgriešanos mājas, ka esat tas, kas vēlaties būt. Jūsu ķermenis, prāts, emocijas, dvēsele, apziņa, Radītāja enerģija un Zeme ir Radītājs un jūs jau esat mājās, apvienoti kā viens ar manu enerģiju, kas ietīta vistīrākās mīlestības formā, kuru izdomājis un iedvesmojis vislielākais un saprātīgākais- un tas ir Radītājs. Tā ir patiesība, atcerieties, ka separācija ir formējusies tikai jūsu domās un uzskatos; mēs esam viens visu laiku.


Kad sākat saprast, ka nošķirtība ir tikai maza ilūzija, kas ļoti daudzos veidos jums radījusi sāpes, bet to var ātri vien nolikt malā, tad jūs saprotat, kas viss, kas esat, pastāv un eksistē uz Zemes ir perfekts un pilnīgs. Kad pieņemat sevī uzskatus, kas ir brīvi no atdalītības, tad viss dabīgi pats no sevis savienojas universālā līdzsvarā un pilnība izpaužas visās vietās, dzīves līmeņos un būtībās un tad debesis izpaužas uz Zemes. Ļoti daudzās lietās jums nemaz nav jārada debesis uz Zemes vai sevī, jo tās jau tur atrodas, tās jau ir te un perfektā izpildījumā, jums vienkārši jāapjauš tas un jāpieņem, tas ir sasniedzams tad, kad pārvarēta separācija un sasniegta vienotība un līdzsvars ar visu, kas ir Radītājs.


Zeme ir Radītājs, jūs esat Radītājs un cilvēce ir Radītājs, kad jūs tam ticat ar visu sirdi, tad jūsu skats uz dzīvi mainīsies un kļūsiet par apgaismotu Radītāja būtību. Jūsu attieksme, darbība un reakcija pret citiem un viņu uzskatiem mainīsies; sāksiet sajust savienojumu ar visiem, mīlestību pret visiem un vienotību ar visiem. Tas ir varens izaicinājums, bet vienlaikus brīnumains sasniegums, kas ļaus iemiesot un īstenot jūsu lielākos sapņus un vēlmes.


Es iedrošinu jūs savienoties ar manām enerģijām un apjaust tās sevī un savā realitātē, bet nenoraidiet vai neaizmirstiet tajā brīdī par jūsu Zemes eksistenci, jo tikai ar savu dzīves stundu ieziešanu un pieredzi gūstot ar citiem, jūs iemācīsities saskatīt manas enerģijas un pieņemt manu patiesību, sajūtot vienotību ar visu. Jūs atrodaties uz Zemes, lai izbaudītu Radītāja skaistumu, mīlestību un apziņu fiziskajā un garīgajos augstākajos līmeņos. Lai jūsu dzīve uz Zemes ir tīra un svēta, prieka un patiesības piepildīta, un jūs saskatīsit meklēto Radītāja klātbūtni savā tuvumā un daudz tuvāk nekā ievērojāt to pirms tam.


Uzticieties man un ticiet man, es vedīšu jūs tālāk uz priekšu,

Mīlestībā pret katru dvēseli, enerģiju un apziņu visos Zemes līmeņos.

Es esmu Radītājs Manifestācijā

 (‘Mans’ ir lietots lai saskatītu Radītāja enerģiju, patiesībā šis vārds būtu jāaizstāj ar vārdu ‘mūsu’, jo visi esam Radītāja enerģija, bet tas varētu izsaukt dažos ļoti jūtīgos prātos apmulsumu.)

 

http://www.wisdomofthelight.com/Weekly-Messages.html


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/06/11