Īpašs vēstījums pasaules Gaismasdarbiniekiem

17.aprīlis/2010


Vēstījums no Sanat Kumaras un lēdijas Venēras caur Marlēni Svetlišofu

 

Mīļie!

 

Šodien nākam pastāstīt par to, kas sagaida jūs nākamajās dienās, nedēļās un mēnešos. Daudz tiek prasīts no tiem, kas nes sevī mūžīgo Dieva Gaismu. Ziniet, ka jūs pildāt šos uzdevumus un mēs nākam jūs spēcināt un pacelt šajos pārmaiņu laikos, un darīt jums zināmu, ka neesat vieni savās pūlēs un centienos, jums ir visa plašā Kosmosa Gaismas Būtņu absolūts atbalsts.

 

Uzsāktie procesi turpināsies. Pilnīgi katrā cilvēkā turpināsies lielā tīrīšanās un attīrīšanās, jūs sāksiet apjaust, ka tīrīšanās tuvojas noslēgumam un tālākais ceļš kļūs aizvien skaidrāks, jums būs zināšanas un spējas Kalpot Gaismai. Jūs esat tie, kuri gatavoti lielai lomai, kas jums katram, mīļie, ir jānospēlē. Liela apmācības daļa notiek miega laikā Augstākajos plānos un mēs lūdzam jūs ticēt un paļauties uz savām spējām par ātro virzību uz priekšu.

 

Jūsu loma, pirmā  un vissvarīgākā, vienmēr bijusi viena un tā pati- nest sevī un caur sevi Mātes Zemes kristāliskajā kodolā iezemēt Kosmiskās enerģijas. Šis kalpojums jau pats par sevi sniedz vislielāko ieguldījumu Visu Augstākajam labumam. Daudzi esat kļuvuši šajā jomā ļoti prasmīgi un mēs lepojamies un augsti novērtējam jūsu ieguldījumu, lai arī ikviens joprojām esat pakļauts lielajai attīrīšanai jūsu personīgajās dzīvēs, jūs tomēr savas domas un nolūkus varat veltīt kalpošanai mērķim. Viss Visums jums aplaudē par jūsu pūlēm un veidu kā būvējat Debesis uz Zemes. Jūs esat paveikuši vairāk kā domājat.

 

Tuvākajā laikā mēs lūdzam ik dienas kādu brīdi veltīt piesaucot un pieaicinot iezemēt Zemē Kosmisko Gaismu. Lielisks piesaukums ir atrodams šajā mājas lapā: http://www.therainbowscribe.com/greatcosmiclight.htm . Šis piesaukums ir ļoti spēcīgs un to izrunājot, ZINIET, ka jums kā Kop-radītājam ar Dievu Tēvu/Māti pieder spēks to īstenot. Piesaukuma atkārtošana vismaz septiņas reizes ar panākumiem nostiprinās jūsu nodomus un ieceres šai dienai un jo lielāks jūsu daudzums lietos šo Lūgumu, jo lielāks labums varēs īstenoties visiem. Lūdzu, saprotiet, mīļie, jums nav jādara nekas citādāk kā darījāt agrāk, tikai jums tas jādara biežāk un spēcīgāk, ar lielāku pašatdevi, jo jūs esat tās Svētās rokas, balsis un kājas, kas īsteno vislielākās pārmaiņas visātrākajā laikā, un ietver Zemes un visa uz tās Augšāmcelšanos.

 

Ziniet to, ka neviens, kas vien savā sirdī izjūt mīlestību uz Radītāju, netiks atstāts. Tas ir nepatiess uzskats, ka tikai kādi daži izredzētie veiks Augšāmcelšanos un visi citi pārējie izies atkārtotas mācības/pieredzi uz citas planētas savās nākamajās inkarnācijās. Tāds nav Dievišķais Plāns. Mēs, no Garīgās Hierarhijas, esam teikuši jau daudzas reizes, VISS uz Zemes pacelsies kopā ar To uz Augstākām Dimensijām. Un tas jau notiek ar jums visiem! Tā ir patiesība, ka daudzi nav izvēlējušies tieši pieredzēt to, kas drīzumā notiks, jo to uzdevums bija ielikt pamatus notiekošajam, un to paveikuši, tie izvēlas atstāt planētu. Viss ir jūsu pašu izvēle.

 

Skatoties uz jums (un mēs to darām ļoti biezi, mīļie), mēs apbrīnojam jūsu neticamo izturību, ticību un pacietību. Mēs redzam, ka sākat atbrīvot visu nevajadzīgo, kas jums vairs nekalpo, un patiesi piedodat sev un citiem, darāt to, kas tiek prasīts, lai sagatavotu Visus nākamajam solim. Ik dienas piesauciet un vizualizējiet Kristus Zeltīti Balto Gaismu iezemēties jūsu svētajā sirds vietā un uztveriet Sevi kā Zeltīto Kristus bērnu, Dzīves Skolotāju, kas nācis šajā laikā uz Zemes, lai mīlētu Zemi un visas Tās Valstības, lai savienotu atkal visu cilvēci veselumā un perfektumā. Jūs to jau darāt un turpināsit! Katru savas dzīves dienu, nav svarīgi cik rūdīti un uzticami esat, sakopojiet sevī mantoto stiprumu un izturību un Piesauciet Gaismu un Zemes.

 

Mēs vēlamies lai jūs saprastu, ja lasāt šo vēstījumu, tad esat Viens no tiem, kas izvēlēts Kalpot šajā īpašajā Zemes vēstures laikā un protams, visas galaktikas vēsturē, galaktikas, kurai nav robežu. Tik svarīgs ir jūsu darbs un tāds tas būs, mīļie. Jūs mums tagad esat vajadzīgi kā nekad agrāk! Esiet Gaismā un turieties stingri pie Augstākajām Vīzijām par Zemi un visu uz Tās. Atbrīvojiet to, kas attur no šī uzdevuma izpildes, tas vairs nav vajadzīgs un svarīgs, tam nav nozīmes. Ik dienas atcerieties Gaismu, ko izstarojat no sevis, lai ietvertu ikvienu un visus tās ceļā. Izstarojiet šo Zeltīto Gaismu no sevis uz visiem, jo jūs šobrīd varat arī nenojaust, cik ļoti tā spēcina un palīdz citiem viņu ceļā uz Gaismu.

 

Mēs, Sanat Kumara un lēdija Venēra, turam jūs mūsu sirdīs un spēcinām jūs ar mūsu pašu Mīlestības, Gaismas un Brīvības liesmu. Pieņemiet šo dāvanu no mums un turpiniet iet savu ceļu ar apziņu, ka ik brīdi darāt Radītāja uzticētu darbu. Jūs esat Spēks, kura laiks ir pienācis!

 

©2010 Marlene Swetlishoff  

http://www.therainbowscribe.com/vestijumspasaules.htm

 

Lielās Kosmiskās Gaismas Invokācija (Piesaukums)

Varenā  ES ESMU Klātbūtne, manas dvēseles Gaisma!


No visiem iespējamiem Avotiem- Kosmiskās Apgaismības Gaisma, Kosmiskās Uzvaras Gaisma un Mīlestība- pārklāj Zemi, tāpat arī  tūkstoš sauļu Gaisma, kas caurstrāvo Zemes atmosfēru un piepilda visus Tās cilvēkus un Tās daudzās valstības.

 

Radītāja Lielā Kosmiskā Gaisma pārveido visu negatīvo, viltu un karmu.

 

Šīs Lielās Kosmiskās Gaismas iedarbībā Zelta Apgaismības laikmets, mīlestība, miers, brālība, labklājība un uzplaukums tagad tiek radīts visiem uz mūsu mīļās planētas.

 

Varenā  ES ESMU Klātbūtnes, visas cilvēces Varenā  ES ESMU Klātbūtnes vārdā, visu Zemes valstību, Tēva/Mātes Gaismas, Lielās Baltās Brālības Gara vārdā,

 

es piesaucu:

 

Kā  Dieva Dēls/Meita, „ES ESMU”  vārdā uz Zemes, un ES ESMU- šobrīd piesaucu tūkstoš sauļu Gaismas darbību, kas ļauj mīļoto planētu Zeme šeit un tagad transformēt par „Mirdzošu Zvaigzni”, kas ir tās liktenis,

 

un pacelt cilvēci Dievišķajā  Pilnībā un Gaismas sfēru mūžīgajā  Brīvībā.

 

Es lūdzu to Gaismu, kas nepieciešama Dieva Valstības īstenošanai uz Zemes, tāpat kā tas ir Debesīs, pilnībā izpausties tagad.  

 

Un tā tas ir,

mīļais ES ESMU.

 

Sacīts- darīts

www.messagestogod.com

 

Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/04/21